Επικαιρότητα

Ενημέρωση για Προγράμματα στο Επιμελητήριο Άρτας

Off

Δύο ενεργά Προγράμματα και ένα αναμενόμενο παρουσίασαν τα στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου και της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Άρτας την Πέμπτη.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιάννης Γκολομάζος ο οποίος έκανε λόγο για φεστιβάλ εκδηλώσεων στο Επιμελητήριο το τελευταίο διάστημα, καθώς επρόκειτο για την τρίτη παρουσίαση επενδυτικών προγραμμάτων σε διάστημα μιας εβδομάδας.

Όπως είπε, η Διοίκηση του Επιμελητηρίου αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των μελών του για τα νέα προγράμματα χρηματοδότησης ενισχύοντας συνεργασίες με τους φορείς διαχείρισης  των χρηματοδοτικών εργαλείων με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των μελών του.

Τέλος, αναφέρθηκε επιγραμματικά σε ακόμη τρία προγράμματα που είναι ενεργά και μπορούν να υποβληθούν προτάσεις.

Ειδικότερα αναφέρθηκε:

 α) στο Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Τοπική Ανάπτυξη με την πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», Υπομέτρο 19.2 για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του CLLD-LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 που διαχειρίζεται η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Επιμελητήριο και  αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως: επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών και δασικών προϊόντων, οικοτεχνίες, τουριστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις αναψυχής και εναλλακτικού τουρισμού, βιοτεχνίες μεταποίησης – κατασκευών – ειδών διατροφής, επιχειρήσεις εμπορίου και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και η προθεσμία υποβολής λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.

β) στο νέο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16, για το οποίο μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2019.

γ) το «Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών» του ΟΑΕΔ που επιδοτεί ανέργους, ηλικίας 18-66 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (∆ΟΥ) και σε περίπτωση προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, να την έχουν διακόψει έως την 31/12/2011.

 Τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Ηπείρου Εύη Παπανικολάου και Νίκος Μπαλτογιάννης  και της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού κα Ζωή Παπαρούνα παρουσίασαν αναλυτικά τα προγράμματα «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν II», «Ενίσχυση υφισταμένων ΜμΕ για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών II», τα οποία είναι ενεργά και τη δράση   «Επιχορήγηση επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα», που αναμένεται να προκηρυχθεί.

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου