Επικαιρότητα

Πρόσκληση για θέσεις Ειδικευόμενων Ιατρών

Off

Με την Αριθμ.Γ2α/3923/17ΦΕΚ 2203/Β΄/8-6-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση στο νοσηλευτικό ίδρυμα του Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «424ΓΣΝΕ» μεταφέρθηκαν / μετατράπηκαν δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας κ Ακτινοδιαγνωστικής σε (2) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών εκ των οποίων (1) μίας ιατρικής ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας.

Η πλήρωση της πιο πάνω (1) μιας θέσης σε πρώτη εφαρμογή και εφόσον οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων είναι πλέον των μια (1) θα γίνει ύστερα από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 20-11-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Μ.Ε.Θ ( 26ης Οκτωβρίου 64) , ενώπιον Επιτροπής που θα συγκροτηθεί με Απόφαση της Προϊσταμένης Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και στην οποία θα παρίστανται και δύο (2) από τους παρευρισκόμενους υποψήφιους ιατρούς, εφόσον το επιθυμούν.

Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι ιατροί πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης-πρόσληψης δηλ. ανήκουν σε από μία από τις κάτωθι αναφερόμενες κατηγορίες:

α. Όσοι έχουν εκπληρώσει δυόμισι (2,5) χρόνια Παθολογίας και ένα εξάμηνο Αιματολογίας και εκκρεμεί αίτησή τους για Παθολογική Ογκολογία

β. Όσοι έχουν εκπληρώσει δυόμισι (2,5) χρόνια Παθολογίας και ένα εξάμηνο Αιματολογίας και δεν εκκρεμεί αίτησή τους για καμία άλλη ιατρική ειδικότητα

γ. Όσοι έχουν εκπληρώσει τα δυόμισι (2,5) χρόνια Παθολογίας και ένα εξάμηνο Αιματολογίας και υπηρετούν για μειωμένη άσκηση Παθολογικής Ογκολογίας

δ. Όσοι έχουν ασκηθεί (2) δύο χρόνια Παθολογίας και πληρούν τις προϋποθέσεις του  ΦΕΚ 4138/Β΄/20-9-18

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 04-11-2019 έως και 15-11-2019. 

 Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Μ.Ε.Θ  Ταχ. Δ/νση: 26ης Οκτωβρίου 64- Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνο: 2313330877-842 Email: E.Takidou

@pkm.gov.gr, Ε.Samara@pkm.gov.gr

 

–  Με την Αριθμ.Γ2α/3923/17ΦΕΚ 2203/Β΄/8-6-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση στο νοσηλευτικό ίδρυμα του Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «424ΓΣΝΕ» μεταφέρθηκαν / μετατράπηκαν δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας κ Ακτινοδιαγνωστικής σε (2) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών εκ των οποίων (1) μίας ιατρικής ειδικότητας Ρευματολογίας.

Η πλήρωση της πιο πάνω (1) μιας θέσης σε πρώτη εφαρμογή και εφόσον οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων είναι πλέον των μια (1) θα γίνει ύστερα από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 21-11-2019 ,ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Μ.Ε.Θ ( 26ης Οκτωβρίου 64) , ενώπιον Επιτροπής που θα συγκροτηθεί με Απόφαση της Προϊσταμένης Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και στην οποία θα παρίστανται και δύο (2) από τους παρευρισκόμενους υποψήφιους ιατρούς, εφόσον το επιθυμούν.

Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι ιατροί πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης-πρόσληψης δηλ. ανήκουν σε από μία από τις κάτωθι αναφερόμενες κατηγορίες:

α. Όσοι έχουν εκπληρώσει δύο (2) χρόνια Παθολογίας και εκκρεμεί αίτησή τους για Ρευματολογία

β. Όσοι έχουν εκπληρώσει δύο (2) χρόνια Παθολογίας και δεν εκκρεμεί αίτησή τους για καμία άλλη ιατρική ειδικότητα

γ. Όσοι έχουν εκπληρώσει τα δύο (2) χρόνια Παθολογίας και υπηρετούν για μειωμένη άσκηση Ρευματολογίας

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 04-11-2019 έως και 15-11-2019. 

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Μ.Ε.Θ 

Ταχ. Δ/νση: 26ης Οκτωβρίου 64- Θεσσαλονίκη  

Τηλέφωνο: 2313330877-842, Email: E.Takidou@pkm.gov.gr, Ε.Samara@pkm.gov.gr

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου