Επικαιρότητα

Απολογισμός πεπραγμένων της θητείας 2011- 2019

Off

Κεντρικός πυλώνας και διακύβευμα της πολιτικής μας για την Ήπειρο ήταν η τόνωση της αξίας κάθε περιοχής, κάθε ενότητας της περιφέρειάς μας, η πολική ανάπτυξη ως η κινητήρια δύναμη της περιφερειακής μας πολιτικής και δράσης. Όλα τα δεδομένα, όλα τα στοιχεία, δείχνουν ότι το πετύχαμε. Έργα πολλά, μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται. Από όποια άποψη και να το δει κανείς, με όποια κριτήρια απολογισμού και αν μας κρίνει, τελικά, στη μαθηματική πράξη «τι παραδίδουμε ως προς τι παραλάβαμε», το αποτέλεσμα είναι θετικό και κοινά αποδεκτό.

Σε προσωπικό επίπεδο, ήδη από την προεκλογική περίοδο του 2010, με τέσσερα άρθρα που δημοσίευσα στον τοπικό Τύπο (Πρωϊνός Λόγος 06.10.2010, 14.10.2010, 28.10.2010, 04.11.2010), ως υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, οριοθέτησα τα θέματα και τις θέσεις μου για: Περιφερειακή Ανάπτυξη – Ώρα Μηδέν, Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον,  Αξιοβίωτη Ανάπτυξη της Υπαίθρου, Με λογισμό και με όραμα.  Ήταν η κατάθεση των πολιτικών μου αρχών και θέσεων που πιστεύω, σήμερα, ότι δικαιώθηκε με ένα έργο το οποίο συνολικά συνάντησε την κοινωνική αποδοχή και αναγνώριση.

Επιθυμώ, στο σημείο αυτό, να αναφερθώ σύντομα στα κύρια επιτεύγματα της θητείας μου αυτής.

 

I. Στον τομέα της ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

• Επανασχεδιάσαμε τους διατειθέμενους χώρους και εγκαταστήσαμε όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας (συμπεριλαμβανομένης και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ») στις κτιριακές υποδομές του κτιρίου της πρώην Νομαρχίας Ιωαννίνων.

• Δημιουργήσαμε και αναρτήσαμε το πρωτοποριακό διαδικτυακό εργαλείο με τίτλο: «Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου» (www.politis.gov.gr). Ο Οδηγός αυτός απέσπασε το Ευρωπαϊκό βραβείο Δημοσίου Τομέα 2015 (EPSA 2015) τον Νοέμβριο 2015 στο Μάαστριχτ.

Με τις παρεμβάσεις αυτές, μηδενικού κόστους, περιορίστηκε το λειτουργικό κόστος, εξοικονομήθηκε χρόνος εργασίας και ενισχύθηκε η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στην πληροφόρηση απρόσκοπτα και με διαφάνεια.

 

II. Συνεργασία με τους φορείς της Ηπείρου

• Δημιουργήσαμε, αμέσως με την εκκίνηση της θητείας μας, Κεντρική Βάση Δεδομένων με όλα τα προτεινόμενα έργα από το σύνολο των δυνητικών δικαιούχων διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων (Δήμοι, Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία, ερευνητικοί φορείς, κ.α.) της Περιφέρειας (δηλ. καταγραφή, κωδικοποίηση, κατηγοριοποίηση, ταξινόμηση) την οποία και αναρτήσαμε σε ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση τον Αύγουστο του 2011.

Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίστηκαν η συνάφεια των προτεινόμενων έργων με τους αντίστοιχους επιλέξιμους κωδικούς των προγραμμάτων και οι αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.

• Συνάψαμε πάνω από 700 Προγραμματικές Συμβάσεις, μετά από αιτήσεις ενδιαφερόμενων φορέων, για υλοποίηση δράσεων ή έργων.

Επιτεύχθηκε, έτσι, η κάλυψη των διαχειριστικών αδυναμιών άλλων φορέων και η τεχνικά άρτια και εμπρόθεσμη παράδοση των έργων στις τοπικές κοινωνίες.

 

 III. Στον ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

1. Συνεργαστήκαμε με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή για τη δημιουργία νέων «λειτουργικών» τροφίμων υψηλής διαιτητικής και διατροφικής αξίας {Χρηματοδότηση από Interreg Ελλάδα – Ιταλία}.

2. Υλοποιήσαμε το καινοτόμο έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ» σε συνεργασία με επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων {Χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»}.

3. Δημιουργήσαμε τις απαραίτητες υποδομές (στέγαστρα και ομβροδεξαμενές) σε ορεινά σημεία για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους {Χρηματοδότηση από Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013}. 

Με τα έργα και τις δράσεις αυτές, ενισχύθηκε η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων marketing και η αγροτική οικονομία συνδέθηκε με το τουριστικό προϊόν της Ηπείρου.

 

IV. Έργα ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ για την οικονομία της Ηπείρου.

1. Πετύχαμε τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης της Αναγνωστοπουλείου Σχολή Κόνιτσας. {Χρηματοδότηση από Interreg Ελλάδα – Αλβανία}

2. Πετύχαμε τη χρηματοδότηση όλων των μελετών και διαδικασιών αδειοδότησης και οριοθέτησης για τη δημιουργία 2 καταδυτικών πάρκων στην Π.Ε. Πρέβεζας και Π.Ε. Θεσπρωτίας. {Χρηματοδότηση από Interreg Ελλάδα – Αλβανία}

3. Πετύχαμε τη χρηματοδότηση ανακατασκευής και ανάπτυξης των εγκαταστάσεων των Ιαματικών Πόρων της Ηπείρου (Καβάσιλα, Αμάραντος, Πρέβεζα και Άρτα). {Χρηματοδότηση από Interreg Ελλάδα – Ιταλία}

4. Πετύχαμε τη χρηματοδότηση αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού του αλιευτικού λιμένα Μύτικα Πρεβέζης. {Χρηματοδότηση από Interreg Ελλάδα – Ιταλία}

5. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένα Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ) ΑΕ και το Βιομηχανικό Πάρκο Θεσπρωτίας (ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ), πετύχαμε την χρηματοδότηση της ανάπτυξης του διπολικού Εμπορευματικού Κέντρου Ηγουμενίτσας. {Χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό “Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF)”}.

Με τα προαναφερόμενα έργα προωθούνται: 

• η αναδιάρθρωση της επιχειρησιακής δυναμικής των ιαματικών πόρων,

• η εξυπηρέτηση των αλιέων,

• η ανάπτυξη θεματικού (extreme sports, καταδυτικού, αλιευτικού, κλπ.) τουρισμού σε πολλές περιοχές της Ηπείρου

• Η πρόσδωση ιδιαίτερης αξίας στις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες της Περιφέρειάς μας.

• Η ανάδειξη της Ηγουμενίτσας ως διαμετακομιστικό κέντρο στην περιοχή της Αδριατικής, με ιδιαίτερα σοβαρή οικονομική αξία.

6. Επιπρόσθετα, πετύχαμε τη χρηματοδότηση της δημιουργίας αθλοπαιδιών με την χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον καθώς και δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης στον περιβάλλοντα χώρο της πρώην Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών και τα Αγαθοεργά Καταστήματα της Μητρόπολης Ιωαννίνων. {Χρηματοδότηση από Interreg Ελλάδα- Αλβανία}.

Το έργο αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη σε όλους τους Δήμους της Περιφέρειας του «Αθλητισμού Γειτονιάς». Δηλαδή των έργων που θα βελτιώνουν και θα αναβαθμίζουν τις υφιστάμενες αθλητικές υποδομές, αλλά και θα δημιουργούν νέους ανοιχτούς χώρους άθλησης σε αυλές σχολείων και σε αλσύλια.

 

V. Τομέας Δικτύων Μεταφορών

Συμβασιοποιήθηκαν και υλοποιούνται τρία κρίσιμα έργα. Η «Σύνδεση της Ιόνιας Οδού με την 2η  Ε.Ο. (Καλέντζι – Πηγάδια)», η «Οδός Στ. Νιάρχου» {χρηματοδότηση από Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020} και η «Παράκαμψη πόλεως Ηγουμενίτσας» {χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε.}.

Με τα έργα αυτά πετυχαίνουμε τη σύνδεση του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου με τουριστικές περιοχές και την αναβάθμιση κρίσιμων  δικτύων, προσδίδοντας ταχύτερη πρόσβαση και μεγαλύτερη ασφάλεια.

 

VI. Τομέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1. Αποκαταστήσαμε έγκαιρα όλους τους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), καθιστώντας την Περιφέρεια Ηπείρου τη μοναδική Περιφέρεια στην Ελλάδα στην οποία καταγράφεται μηδενική χρηματική ποινή {Ευρωπαϊκή Επιτροπή 02-06-2015}. {Χρηματοδότηση από Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»}.

2. Εκπονήσαμε, έγκαιρα, το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠεΣΔΑ) Ηπείρου το οποίο κυρώθηκε αρμοδίως, πρώτο πανελλαδικά, τον Οκτώβριο του 2016. {Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων}.

3. Μελετούμε την κατασκευή των επεκτάσεων των υφιστάμενων ΧΥΤΑ και μετατροπής τους σε ΧΥΤΥ, έχοντας, ήδη, εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση για την κατασκευή τους από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ. {Χρηματοδότηση από Ε.Π. «ΥΜΕΠΕΡΑΑ»}

4. Παραδίδουμε, σταδιακά και μέχρι τον Οκτώβριο 2019, τις υποδομές και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τους 8 Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.). {Χρηματοδότηση από εκχωρημένο προϋπολογισμό Ε.Π. «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» στο Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»}

5. Οι 4 Μονάδες Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων και πράσινων αποβλήτων είτε έχουν κατασκευαστεί (Π.Ε. Ιωαννίνων) {Χρηματοδότηση μέσω ΣΔΙΤ}, είτε βρίσκονται υπό δημοπράτηση (Π.Ε. Άρτας) {Χρηματοδότηση από Interreg Ελλάδα- Ιταλία και από Π.Δ.Ε.}, είτε έχουν μελετηθεί & αδειοδοτηθεί και έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση (Π.Ε. Θεσπρωτίας & Π.Ε. Πρέβεζας) {Χρηματοδότηση από το Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»} .

6. Τα 8 Κεντρικά Πράσινα Σημεία (green points) έχουν μελετηθεί, αδειοδοτηθεί και έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ. Τον Ιούνιο 2018 οι σχετικοί φάκελοι παραδόθηκαν στους αντίστοιχους Δήμους για τις περαιτέρω ενέργειες. {Χρηματοδότηση από το Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»}

7. Ολοκληρώσαμε την κατασκευή, μέσω Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) Ηπείρου. Η Μονάδα λειτουργεί από τον Μάρτιο 2019, με το μικρότερο, για την Ελλάδα, τέλος εισόδου 40,86€/tn. Η Μονάδα βραβεύτηκε, κατά το 3ο Συνέδριο Μεταφορών & Υποδομών τον Ιούνιο 2019 στην Αθήνα, ως το καλύτερο έργο για το έτος 2018.

8. Εκπονήσαμε και είναι αναρτημένη (Ιούλιος 2017) στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας η «Μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης κόστους – οφέλους, πριν και μετά από την λειτουργία των νέων έργων του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου», στην οποία αποτυπώνεται η προκύπτουσα ωφέλεια από την υλοποίηση και λειτουργία των προαναφερόμενων έργων. 

Αποτέλεσμα των προαναφερόμενων έργων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων είναι:

i. Η προστασία του περιβάλλοντος με μέγιστο κοινωνικό όφελος και προοπτικές για ένα ισχυρό οικολογικό αποτύπωμα.

ii. Η μη επιβολή προστίμων στους Δήμους και, εν τέλει, στους πολίτες από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. 

iii. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Περιφέρειάς μας έναντι του Εθνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των σχετικών κανονισμών, σχετικά με την  ορθολογική διαχείριση των αστικών αποβλήτων, αφού καλύπτονται οι αντίστοιχοι δείκτες και στόχοι, που προβλέπονται σε αυτούς.

Βασική προϋπόθεση, όμως, για την εκπλήρωση των ανωτέρω, παραμένει η εντατική προσπάθεια που πρέπει να επιδείξουν οι Δημοτικές Αρχές για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών τους σχετικά με την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και την διαλογή στην πηγή. 

9. Κατασκευάζονται {με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και Ε.Π. «ΥΜΕΠΕΡΑΑ»} τα Δίκτυα Επεξεργασίας λυμάτων (Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων) σε όλο το παράλιο μέτωπο της Ηπείρου καθώς και στο ευαίσθητο οικοσύστημα του Αμβρακικού, αλλά και την Κόνιτσα, με αποτέλεσμα την προστασία του περιβάλλοντος, που ανοίγει τον δρόμο για μία βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη. 

Με την ολοκλήρωσή τους, η Περιφέρεια Ηπείρου πρόκειται να εξυπηρετεί πλέον του 85% του συνολικού πληθυσμού της.

 

VII. Τομέας ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Ολοκληρώθηκαν τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας στα 2 ιδιόκτητα Διοικητήρια, της Π.Ε. Ιωαννίνων & της Π.Ε. Θεσπρωτίας {Χρηματοδότηση από IPA Adriatic και Interreg Ελλάδα – Αλβανία}

2. Δημοπρατήθηκε το έργο «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου» (8.500 φωτιστικά σώματα) και υπό δημοπράτηση βρίσκεται το έργο: «Αναβάθμιση αστικού και οδικού φωτισμού Δήμου Ηγουμενίτσας». Αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, έλεγχο, συντήρηση, λειτουργία και διαχείριση του δικτύου. 

3. Υπό ένταξη στο πλαίσιο ΣΔΙΤ βρίσκεται το έργο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων» (Νοσοκομεία Χατζηκώστα, Άρτας και Πρέβεζας, Αστυνομικά Μέγαρα Ιωαννίνων και Άρτας). Αφορά την αντικατάσταση με νέες σύγχρονες τεχνολογίες, όλων των, μέχρι σήμερα, εφαρμοζόμενων συστημάτων που εξυπηρετούν την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών. 

{Για τα έργα 2. και 3. η Χρηματοδότηση των Μελετών έγινε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EiB), μέσω της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας ELENA (European Local EΝergy Assistance) και η Χρηματοδότηση Κατασκευής μέσω Σύμπραξης Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)}.

Τα αποτελέσματα των έργων ενεργειακής αναβάθμισης είναι: 

i. η υποκατάσταση συμβατικού καυσίμου (πετρέλαιο) με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

ii. η αποκατάσταση των βλαβών/φθορών δικτύων & συστημάτων, 

iii. η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας συστημάτων και ο συνεχής έλεγχός τους μέσω τηλεδιαχείρισης, 

iv. η εναρμόνιση με τον τριπλό ευρωπαϊκό ενεργειακό στόχο «20/20/20»,

v. η μικρότερη ενεργειακή κατανάλωση και

vi. η εξοικονόμηση κόστους.

 

VIII. Τομέας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

1. Εκπονήσαμε και εγκρίναμε τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Περιφέρειας Ηπείρου και τους 2 Επιχειρησιακούς Προγραμματισμούς για τις περιόδους 2011-2014 και 2015-2019.

2. Συνεργαστήκαμε με το αρμόδιο υπουργείο για την εκπόνηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

3. Εξυπηρετήσαμε με ταχύτητα και πλήρη επάρκεια κάθε προϋπόθεση που απαιτήθηκε, ώστε να μην χαθούν άσκοπα χρόνος και κονδύλια και θέσαμε στην απαιτούμενη προτεραιότητα την ωρίμανση έργων υποδομών στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος περιόδου 2007-2013. 

Το Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013» κατέγραψε τις παρακάτω επιδόσεις:

4. Για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιόδου 2014-2020, 

• ταξινομήσαμε, κωδικοποιήσαμε και κατηγοριοποιήσαμε έργα και δράσεις, με γνώμονα τους στόχους της Περιφερειακής Αρχής και τους επιμέρους Περιφερειακούς Σχεδιασμούς (Βάση Δεδομένων Έργων – Αναγκών Περιφέρειας Ηπείρου / Στρατηγικό & Επιχειρησιακό προγραμματισμό / Περιφερειακό σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων / Περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό, κλπ) και

• σχεδιάσαμε μία στρατηγική προσέγγιση για να δοθεί προτεραιότητα στις δημόσιες επενδύσεις έρευνας και καινοτομίας για την οικονομική μεταμόρφωση της Περιφέρειάς μας, υλοποιώντας τη Στρατηγική «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (smart specialization), με στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και την αντιμετώπιση των ευκαιριών της αγοράς. 

Μέχρι σήμερα, το Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» καταγράφει τις παρακάτω επιδόσεις:

5. «Μακροπεριφέρεια Ιονίου – Αδριατικής»

Από τον Νοέμβριο του 2011 συμμετέχουμε ενεργά στη συνδιαμόρφωση των προτεραιοτήτων της στρατηγικής της μακρο-περιφέρειας Αδριατικής – Ιονίου, πεπεισμένοι ότι η στρατηγική αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συνδεδεμένα με αυτή χρηματοδοτικά πλαίσια, θα προσδώσει νέα ώθηση για συνεργασίες και επενδύσεις στους τομείς των υδατοκαλλιεργειών, της αλιείας, του περιβάλλοντος, των οδικών μεταφορών και του τουρισμού, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, με παράλληλη προστασία των οικοσυστημάτων της περιοχής, προσδίδοντας στις τοπικές κοινωνίες και στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σχετικά, νέα πρόσθετα οφέλη. 

Βασική επιδίωξη αποτέλεσε η ενσωμάτωση του παράκτιου οδικού Μεσογειακού Διαδρόμου (Mediterranean Corridor) από τη Rjieka Κροατίας – Bar Μαυροβούνιο – Durres Αλβανία μέχρι Ηγουμενίτσα Ελλάδα, στο κεντρικό δίκτυο Διευρωπαϊκών Μεταφορών, η οποία και επετεύχθη.

6. Δίκτυο CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions / Διάσκεψη των Παράκτιων Περιοχών): 

Συμμετέχουμε στις Ομάδες Εργασίας της «Διαμεσογειακής Επιτροπής» στους τομείς της Εδαφικής συνεργασίας και Μακροπεριφερειακής Πολιτικής, της Οικονομικής & Κοινωνικής  Συνοχής, των Μεταφορών & της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής και των Υδάτων & Ενέργειας.

7. Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής συνεργασίας με την ονομασία: «PROXIMITY GECT», με την ιταλική περιφέρεια της Basilicata:

Δημιουργήσαμε τον Ε.Ο.Ε.Σ. με σκοπό την προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των φορέων των δύο Περιφερειών και την προώθηση κοινών στόχων: 

• στο πλαίσιο της στρατηγικής Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR), 

• για τη δημιουργία της πρώτης τουριστικής – πολιτιστικής διαδρομής MAGNA GRECIA, στηριζόμενης στην ισχυρή κοινή πολιτιστική ταυτότητα των δύο Περιφερειών και 

• για τη δημιουργία του πρώτου, μέχρι στιγμής, Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας στην Ε.Ε., ο οποίος επικεντρώνεται στην στρατηγική των ορεινών περιοχών και στις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της νέας «Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τις Ορεινές Περιοχές» (EU-MOUNTAINS). 

8. Δίκτυο (ACR+) πόλεων και Περιφερειών:

Η συμμετοχή μας έχει ως σκοπό την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και αποβλήτων και την μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

9. Διεκδίκηση κρίσιμων για την ανάπτυξη της Περιφέρειας έργων.

Υποβάλλαμε, διαρκώς και έντονα, προς την κεντρική κυβέρνηση αιτήματα για την ένταξη και την υλοποίηση στον κεντρικό κυβερνητικό σχεδιασμό, έργων που θα αλλάξουν ραγδαία τη φυσιογνωμία της Περιφέρειας. 

i. Αποπεράτωση του Λιμένα Ηγουμενίτσας.

ii. Αποπεράτωση του άξονα της Αμβρακίας Οδού.

iii. Ένταξη σε χρηματοδοτικό πλαίσιο του άξονα Ιόνια – Κακαβιά, έργο, το οποίο διαθέτει όλες τις μελέτες εφαρμογής.

iv. Ένταξη σε χρηματοδοτικό πλαίσιο του άξονα Ιόνια – Πρέβεζα, για το οποίο οι τεχνικές μελέτες βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης.

v. Τροφοδοσία της Περιφέρειας με Φυσικό Αέριο με εφαρμογή τεχνολογίας συστημάτων αποκεντρωμένης χρήσης φυσικού αερίου (CNG/LNG).

vi. Σύνδεση της Περιφέρειας με το Σιδηροδρομικό δίκτυο, δηλ. ένταξη του έργου Ηγουμενίτσα – Ιωάννινα – Καλαμπάκα ή εναλλακτικά Ηγουμενίτσα – Ιωάννινα – Κοζάνη το οποίο αποτελεί τμήμα του, ήδη, εξαγγελθέντος έργου, της Σιδηροδρομικής Εγνατίας.

Τελειώνοντας, επιθυμώ να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Αλέκο Καχριμάνη για την εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Επιτροπής Περιβάλλοντος / Χωροταξίας & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για τη συνεργασία, τους άμεσους συνεργάτες μου και τα υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας για την αποτελεσματικότητα με την οποία αντιμετωπίσαμε από κοινού τις προκλήσεις που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του σχεδιασμού μας, τους επαγγελματίες δημοσιογράφους για την εποικοδομητική κριτική που άσκησαν στο έργο μου, καθώς και την οικογένειά μου, που μου συμπαραστάθηκε στις όποιες δυσκολίες αντιμετώπισα.

Κυρίες και Κύριοι,

Πολιτεύθηκα, με πλήρη Διαφάνεια όσον αφορά τα δημόσια δεδομένα, με Δημοσιότητα όλων των δημόσιων λειτουργιών, για τις οποίες ήμουν υπεύθυνη και με εξαντλητική Διαβούλευση πριν από τη λήψη των αποφάσεων. Η υπηρεσία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτέλεσε τιμή στο πρόσωπό μου και αποχωρώ με ψηλά το κεφάλι και ήσυχη τη συνείδησή μου ότι ανταποκρίθηκα στις προσδοκίες των πολιτών.

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου