Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 11:11
Τελευταία Ενημέρωση: 23 Δεκεμβρίου 2014
Επικαιρότητα

Πράσινο φως για να τρέξει το νέο ΕΣΠΑ

Off

Το πράσινο φως έδωσε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα της Ελλάδας για το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Μεταξύ αυτών και του ΠΕΠ Ηπείρου που ήταν και το πρώτο άλλωστε που κατατέθηκε στις Βρυξέλλες. 
Όπως σημειώναμε στο ρεπορτάζ της Παρασκευής, η Περιφέρεια Ηπείρου είναι καθ’ όλα έτοιμη να προχωρήσει στην υλοποίηση του νέου προγράμματος για την Ήπειρο. Αφενός υπάρχουν έργα με ώριμες μελέτες που μπορούν να προχωρήσουν σε προκήρυξη μέσα από τα «εμπροσθοβαρή» όπως αποκαλούνται τα έργα που τρέχουν πιο γρήγορα το νέο ΕΣΠΑ, αφετέρου υπάρχει προετοιμασία ωρίμανσης για ακόμα περισσότερα έργα που μπορούν να μπουν σε φάση υλοποίησης. Κι όσο πιο γρήγορα προχωράνε τα έργα τόσο πιο γρήγορα έρχεται και η απορρόφηση των πόρων που τόσο ανάγκη έχει η οικονομία της Ηπείρου.
Τέτοια έργα είναι πχ τα αποχετευτικά δίκτυα και οι βιολογικοί καθαρισμοί στο παραλιακό μέτωπο της Ηπείρου, έργα που συζητήθηκαν και χτες στην Επιτροπή Περιβάλλοντος όσον αφορά το τμήμα των αναγκαίων προγραμματικών συμβάσεων που απαιτούνται.
Συνολικά τώρα για όλη τη χώρα, τα προγράμματα που εγκρίθηκαν είναι συνολικού προϋπολογισμού 19 δισ. ευρώ. Επιπλέον, όπως εκτιμά και το υπουργείο Ανάπτυξης, η ψήφιση από το Κοινοβούλιο, του εφαρμοστικού νόμου για τη διαχείριση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, την περασμένη εβδομάδα σημαίνει ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να υποδεχθεί και να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 -2020.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ανακοίνωσε πιο συγκεκριμένα ότι υπεγράφησαν από τους αρμόδιους Επιτρόπους Περιφερειακής Πολιτικής και Κοινωνικών Υποθέσεων τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Οι δύο Επίτροποι ενέκριναν το σύνολο των Προγραμμάτων που υπέβαλε η χώρα και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.).
Υπογραμμίζεται ότι με την έγκαιρη έγκριση διασφαλίζεται η προώθηση υψηλής ποιότητας προγραμμάτων που δίνουν έμφαση στην επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη και τη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. 
Πιο αναλυτικά, τα Προγράμματα που εγκρίθηκαν έχουν συνολικό προϋπολογισμό 15,3 δισ. € σε όρους κοινοτικής συνδρομής και εκτιμώμενης δημόσιας δαπάνης (Δ.Δ) (συμπεριλαμβανομένης δηλ. της Εθνικής Συμμετοχής) 19 δισ. €. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν 4,6 δισ. € του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, των οποίων οι εγκρίσεις ακολουθούν, καθώς επίσης και 1,3 δισ. € από άλλα Προγράμματα (Συνδέοντας την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Απόρους).
Το σύνολο, δηλαδή, των ευρωπαϊκών πόρων από τους οποίους θα επωφεληθεί η χώρα την περίοδο 2014-2020 μαζί με την εθνική συμμετοχή θα ξεπεράσουν τα 26 δισ. €.
Στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται εκτιμώμενο ποσό περίπου 2 δισ. € που αναμένεται να κατανεμηθούν στη χώρα και τις Περιφέρειές της το 2016 με βάση τη διαδικασία της λεγόμενης «ρήτρας αναθεώρησης».
Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι με το νέο ΕΣΠΑ να γίνει ένα νέο ξεκίνημα, με αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων και στόχο την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
Τα μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός και εκτός του πλαισίου του ΕΣΠΑ 2014-2020 επιδιώκεται να οδηγήσουν σε:
–  αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και της απασχόλησης,
– μείωση της ανεργίας,
– επαναφορά του κατά κεφαλήν εισοδήματος στα προ της κρίσης επίπεδα,
– αύξηση της ολικής παραγωγικότητας,
– μείωση της εξάρτησης της οικονομίας από την εσωτερική κατανάλωση,
– βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών,
– προστασία/ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής,
– μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και χωρικών ανισοτήτων και
– άμεσο και ορατό εκσυγχρονισμό του κράτους με την προώθηση του συνόλου των απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών σε όλους τους τομείς.
Οι κλάδοι στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα και αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική μεγέθυνση είναι η βιομηχανία, ο τουρισμός, η ενέργεια και το αγρο-διατροφικό σύστημα. Άλλοι τομείς με ανοδική πορεία, όπως η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη, οι υδατοκαλλιέργειες, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, η δημιουργική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η σύγχρονη ελληνική δημιουργία, η φαρμακευτική βιομηχανία, η πληροφορική και οι επικοινωνίες, η διαχείριση των απορριμμάτων, το εμπόριο και οι υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών επιδιώκεται επίσης να συμμετέχουν διακριτά στην ανάπτυξη. 

Του ΦΙΛΗΜOΝA ΚΑΡΑΜΗΤΣΟY

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου