Επικαιρότητα

Στις κάλπες στις 3 Νοεμβρίου οι μηχανικοί

Off

Ανακοινώθηκαν και επισήμως οι υποψήφιοι στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, στις 13 Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικότητας, στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αθήνας για τις εκλογές ΤΕΕ που θα γίνουν στις 3 Νοεμβρίου σε όλη την Ελλάδα. 

Την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων αποφάσισε η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ κατά την Ειδική Συνεδρίαση. Στις εκλογές του ΤΕΕ συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου 107.500 διπλωματούχοι μηχανικοί περίπου, καθώς το Επιμελητήριο αποτελεί τον μεγαλύτερο επιστημονικό φορέα της χώρας, γεγονός που δίνει στις εκλογές αυτές ιδιαίτερη σημασία.

Σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών στο Επιμελητήριο, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:

«Οι εκλογές του ΤΕΕ έρχονται σε μια περίοδο που πολλά αλλάζουν. Μετά από πολλά και πολύ δύσκολα χρόνια, όπου ο τεχνικός κόσμος δεινοπάθησε αλλά στάθηκε όρθιος, τα στοιχεία δείχνουν ότι η κατάσταση βελτιώνεται. Απέχουμε πολύ από το να θεωρήσουμε ότι επιστρέφουμε σε κανονικές περιόδους.

Για όλους μας, κύριος στόχος πρέπει να είναι η πραγματική ανάπτυξη που φέρνει δουλειές, που βασίζεται σε επαγγελματισμό και επιστημοσύνη. Για να προχωρήσουν γρήγορα όσα δεν έγιναν τις περασμένες δεκαετίες, για να δούμε να υλοποιούνται με ταχύτητα αναγκαία έργα και μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν όχι μόνο το επάγγελμα του μηχανικού αλλά και τη ζωή όλων μας, την οικονομία και την κοινωνία».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 16 συνδυασμοί υποψηφίων και τέσσερις μεμονωμένοι υποψήφιοι έθεσαν υποψηφιότητα για εκλογή στις 155 έδρες της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ,. Το 2016 είχαν υποβάλλει υποψηφιότητα 21 συνδυασμοί και 2 μεμονωμένοι υποψήφιοι, το 2013 16 συνδυασμοί και 3 μεμονωμένοι υποψήφιοι, ενώ το 2010 22 συνδυασμοί. 

Αρκετοί από τους συνδυασμούς έχουν θέσει υποψηφιότητα και για τις δεκατρείς επιστημονικές επιτροπές ειδικοτήτων (οι οποίες με αντίστοιχες 65 έδρες συμμετέχουν στην Α/ΤΕΕ), όπου κατέρχονται 19 συνδυασμοί, και τα πειθαρχικά συμβούλια του Επιμελητηρίου. Συνολικά 2.271 υποψήφιοι θα διεκδικήσουν φέτος την εκλογή τους στα κεντρικά όργανα του Επιμελητηρίου, συγκριτικά με τους περίπου 2.700 υποψηφίους στις εκλογές του 2016, 2.250 στις εκλογές του 2013 και τους 2.800 στις εκλογές του 2010.

 

Στην Ήπειρο

Στην Ήπειρο, υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Ηπείρου Γιώργο Παππά (φωτογραφία) και στάλθηκε, για κύρωση στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και για ενημέρωση και διαδικαστική προετοιμασία στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το πρακτικό της Ειδικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Τμήματος στις 26 Σεπτεμβρίου με μοναδικό θέμα την ανακήρυξη των υποφηφίων των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΗ και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Τμήματος, όπως αυτοί κατατέθηκαν από τους εκπροσώπους των παρατάξεων στο πρωτόκολλο του ΤΕΕ/ΤΗ.

Έξι θα είναι οι παρατάξεις που θα συμμετάσχουν στις ερχόμενες εκλογές 176 συνολικά Διπλωματούχοι Μηχανικοί – 38 γυναίκες και 138 άνδρες- από την Άρτα, τη Θεσπρωτία, τα Ιωάννινα, τη Λευκάδα και την Πρέβεζα θα διεκδικήσουν την εκλογή τους στην 58μελή -για την επόμενη θητεία- Αντιπροσωπεία.

15 από αυτούς, με το 33,33% να αντιστοιχεί σε γυναίκες, στελεχώνουν το ψηφοδέλτιο της "Αριστερής Κίνησης Μηχανικών Ηπείρου (Α.Κ.Μ.Η.)" με εκπρόσωπο της παράταξης τον Πολιτικό Μηχανικό Χρήστο Πατσούρα,

6, με τη γυναικεία εκπροσώπηση επίσης στο 33,33%, συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο της "Αριστερής Συνεργασίας Μηχανικών Ηπείρου-Λευκάδας" με εκπρόσωπο την Ηλεκτρονικό Μηχανικό Βάσω Αμπελογιάννη,

49, με τη γυναικεία παρουσία στο 12,24%, διεκδικούν την εκλογή τους με το ψηφοδέλτιο της "Δημοκρατικής Ένωτικής Συνεργασίας Μηχανικών Ηπείρου-Λευκάδας" με εκπρόσωπο τον Πολιτικό Μηχανικό Γιάννη Λυκοτραφίτη,

39, με τη συμμετοχή γυναικών στο ψηφοδέλτιο στο 33,33%, στελεχώνουν την "Ενωτική Πρωτοβουλία Μηχανικών Ηπείρου-Λευκάδας" με εκπρόσωπο τον Πολιτικό Μηχανικό Παύλο Λιλή,

15, με το 20% να αντιστοιχεί σε γυναίκες, το ψηφοδέλτιο της "Πανεπιστημονικής" με εκπρόσωπο τον Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Αντώνη Δρούδε και 

52, με την ποσόστωση των γυναικών στο 17,5%, το ψηφοδέλτιο της "Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί – ΔΚΜ" με εκπρόσωπο τον Πολιτικό Μηχανικό Γιάννη Τσίγκρο.

Αναλυτικά τα ονόματα των υποψηφίων θα αναρτηθούν στη σελίδα και στο site του Τμήματος μετά την επικύρωσή τους από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.-

Του ΦΙΛΗΜOΝA ΚΑΡΑΜΗΤΣΟY

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου