Επικαιρότητα

Δράση για την ελεύθερη κίνηση των πολιτών

Off

Μία επιχειρησιακή δράση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου για την απρόσκοπτη – ελεύθερη κίνηση των πολιτών στις πόλεις  είχε ως αποτέλεσμα σε διάστημα 15 ημερών να βεβαιωθούν συνολικά 482 παραβάσεις για παράνομες σταθμεύσεις οχημάτων σε πεζοδρόμια, πλατείες, πεζοδρόμους, σε ράμπες διέλευσης και θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία

Η Ελληνική Αστυνομία, έχει ορίσει ως έναν εκ των κυριότερων στρατηγικών της στόχων τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές και την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών, των μητέρων με βρεφικά καρότσια, των ατόμων με αναπηρία και των επισκεπτών στις πόλεις. 

Για το σκοπό αυτό, από τα αρμόδια Τμήματα Τροχαίας της Ηπείρου συγκροτούνται καθημερινά συνεργεία τροχονομικών ελέγχων, με αρμοδιότητα τον εντοπισμό οχημάτων που σταθμεύουν σε πεζοδρόμια, πλατείες, πεζόδρομους, σε ράμπες διέλευσης και θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία και επιβάλλονται ταυτόχρονα διοικητικές κυρώσεις. 

Πιο αναλυτικά από 20 Σεπτεμβρίου έως και 5 Οκτωβρίου, τροχονόμοι, βεβαίωσαν 482 παραβάσεις και συγκεκριμένα: 

•κατάληψη διαβάσεων πεζών: 101 

•ράμπες διέλευσης και θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ: 91 

•πεζοδρόμια – πλατείες: 193 

•κίνηση και στάθμευση σε πεζοδρόμους: 97 

Επισημαίνεται ότι μόνο τα αστυνομικά μέτρα δεν επαρκούν για τη διαμόρφωση συνθηκών απρόσκοπτης και ασφαλούς κυκλοφορίας των πολιτών, αλλά απαιτείται και η συνειδητή συμμόρφωση των οδηγών με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

Οι στοχευμένες τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό σε όλες τις πόλεις της Ηπείρου σύμφωνα με την Αστυνομία.

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου