Επικαιρότητα

Πράσινο φως σε 20 προσλήψεις στη ΔΕΥΑΙ

Off

Σε 20 νέες προσλήψεις θα προχωρήσει η ΔΕΥΑΙ μετά και την έγκριση που έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση την Τρίτη στην απόφαση που είχε λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο πλαίσιο της συμπληρωματικής της 3Κ προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Οι προσλήψεις θα είναι κυρίως τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων και εργατών.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΙ Άρης Μπαρτζώκας υπογράμμισε σε παρέμβασή του ότι το προσωπικό αυτό είναι απαραίτητο ώστε η επιχείρηση να καλύπτει καθημερινές ανάγκες που προκύπτουν στο δίκτυο.

Απαντώντας στο θέμα της εθελούσιας εξόδου εργαζομένων για το οποίο είχε πάρει απόφαση η προηγούμενη διοίκηση και ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση τόνισε ότι ήταν γνωστό σε αυτή πως εκ του νόμου απαγορευόταν μια τέτοια μεταβολή λόγω των απαγορεύσεων που ισχύουν στις προεκλογικές περιόδους, αλλά και στις μετεκλογικές μέχρι την ανάληψη των νέων αρχών.

Όπως σημειώνεται τέλος σε ανακοίνωση του Δήμου, η νέα διοίκηση η οποία ανέλαβε καθήκοντα στις αρχές Οκτωβρίου ενημερώνεται για όλα τα θέματα και πολύ σύντομα θα είναι σε θέση να ενημερώσει πλήρως το Δημοτικό Συμβούλιο για τις προτεραιότητες και τις αλλαγές στις οποίες θα προχωρήσει.

 

Προτάσεις παράταξης

 Τ. Καλογιάννη

Στην τοποθέτηση της παράταξης της Τ. Καλογιάννη για το θέμα, τονίζεται ότι «η νέα Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. παρ’ όλα τα προεκλογικά της συνθήματα αλλά και όλες οι δηλώσεις του νυν Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. που αναφερόταν μόνιμα σε ελαττωματική διοίκηση δέχεται, ασμένως, το οργανόγραμμα και τον υφιστάμενο εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας που παρέλαβε από την προηγούμενη διοίκηση. Δηλαδή, αποδέχεται την κατάσταση όπως την παρέλαβε».

Παράλληλα η παράταξη που υπερψήφισε την πρόταση για τις προσλήψεις, «με κύριο κριτήριο ότι το 65% των προσλαμβανόμενων (13 στους 20) θα εργαστεί σε υπηρεσίες «εκτός γραφείου» (πεδίου), που αποτελεί και το κύριο πρόβλημα της ΔΕΥΑΙ, απαιτώντας ταυτόχρονα να ληφθεί μέριμνα, ώστε η ανάληψη των καθηκόντων των νεοπροσλαμβανόμενων να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα», κατέθεσε και προτάσεις για την αναβάθμιση της ΔΕΥΑΙ, μερικές εκ των οποίων αφορούν:

– Την αλλαγή τιμολόγησης προς της ΔΕΥΑΙ της ηλεκτρικής ενέργειας (αλλαγή παρόχου), με προσδοκία μείωσης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10%, ήτοι 180.000€ ετησίως.

– Την άμεση αντιμετώπιση των διαρροών δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης και την αντικατάσταση όλων των παλαιών σωληνώσεων δικτύου ύδρευσης, με προσδοκία εξοικονόμησης νερού και κόστους λειτουργίας εγκαταστάσεων κατά 20% τουλάχιστον.

– Την ψηφιακή αποτύπωση του δικτύου κατανάλωσης νερού,

– Την κατάρτιση και εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης υδάτων και 

– Την εγκατάσταση συστήματος αποτύπωσης ισοζυγίου ανόρυξης και κατανάλωσης νερού σε πραγματικό χρόνο.

– Την εξοικονόμηση ενέργειας με νέο εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης στα αντλιοστάσια. (π.χ. Αντικατάσταση όλων των κινητήρων των αντλητικών διατάξεων με κινητήρες μεταβαλλόμενης ενεργειακής κατανάλωσης, ανάλογα εξαρτώμενη από την απαίτηση της ζήτησης), με προσδοκία μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 15% τουλάχιστον.

– Την ηλεκτρονική καταγραφή με αντικειμενικά κριτήρια όλων των δικαιούχων που χρήζουν βοήθειας (κοινωνικής μέριμνας) 

– Τη σύνδεση του μηχανογραφικού συστήματος της ∆ΕΥΑΙ με την υπηρεσία χρεώσεων ∆ημοτικών Τελών που θα επιτρέψουν στη ΔΕΥΑΙ να προβεί σε παροχές και μειώσεις των τιμολογίων της σε ποσοστό που θα καθοριστεί μετά, βέβαια, από σχετική οικονομοτεχνική μελέτη.

Του ΦΙΛΗΜOΝA ΚΑΡΑΜΗΤΣΟY

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου