Επικαιρότητα

Νέα μέτρα για την ενίσχυση του Κτηματολογίου

Off

Μία σειρά από μέτρα σε τρεις δέσμες για το Κτηματολόγιο, ανακοίνωσε η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Δημήτρης Οικονόμου στη συνέντευξη Τύπου, η πρώτη δέσμη αφορά νομοθετικές και οργανωτικές παρεμβάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κτηματολογίου με σημαντικότερη την παράταση της μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία μέχρι το 2022. Επίσης θα γίνει ενίσχυση με προσωπικό.

Η δεύτερη δέσμη μέτρων περιλαμβάνει νέες ψηφιακές υπηρεσίες του Κτηματολογίου, όπως η παραγγελία, πληρωμή και χορήγηση πιστοποιητικών από τα Κτηματολογικά Γραφεία του Φορέα που θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, όπως και η υποβολή συμβολαίων στα Γραφεία του Φορέα από τον συμβολαιογράφο, η ηλεκτρονική υποβολή λοιπών πράξεων (δικαστικών αποφάσεων κλπ) στα Γραφεία του Φορέα από τον δικηγόρο ή δικαστικό επιμελητή, χωρίς εμπλοκή του πολίτη, η ηλεκτρονική – εξ αποστάσεως έρευνα στα κτηματολογικά στοιχεία για όλες τις περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση, ο προδικαστικός έλεγχος που θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, καθώς θα δίνει πλέον τη δυνατότητα απευθείας σύνδεσης της εργασίας του μηχανικού με τη λειτουργούσα βάση του Κτηματολογίου κ.α.

Η τρίτη δέσμη μέτρων αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας του Ελληνικού Κτηματολογίου με επαγγελματίες που είναι απαραίτητοι για την επιτυχή ολοκλήρωση του. Δημιουργείται Μητρώο διαπιστευμένων μηχανικών για τη στήριξη του μετασχηματισμού του Κτηματολογίου. Η υλοποίησή του δρομολογείται για το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο θα προχωρήσει επίσης σε προγραμματικές συμβάσεις με τους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους για τη στήριξη του μετασχηματισμού του Κτηματολογίου, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων. 

Ο Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε για την πορεία της κτηματογράφησης, πως ειδικά για τον Σεπτέμβριο, ο αριθμός των δηλώσεων που συγκεντρώθηκε ξεπέρασε τις 700.000. 

Το ποσοστό συλλογής δηλώσεων έχει φτάσει πλέον στο 70% των κατ’ εκτίμηση δηλώσεων για τις περιοχές που η προθεσμία έληξε τέλος Σεπτεμβρίου, ξεπερνώντας κατά πολύ τον συμβατικό στόχο του 55%, που ήταν ο στόχος που είχε τεθεί και παλαιότερα από τη διοίκηση του Κτηματολογίου και που έχει να κάνει και με τις συμβάσεις με τους αναδόχους.

Τον Οκτώβριο, τα πράγματα πήγαν επίσης πολύ θετικά, καθώς ο συνολικός αριθμός δηλώσεων που συλλέχθηκε ξεπέρασε τις 950.000. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πλήθος δηλώσεων που συλλέχτηκαν από όλους τους μήνες του 2019.

Το ποσοστό συλλογής ξεπέρασε τον Οκτώβριο το 65% των κατ’ εκτίμηση δικαιωμάτων στις περιοχές που έληξαν οι προθεσμίες 31 Οκτωβρίου, ξεπερνώντας και εδώ τον συμβατικό στόχο του 55%, ενώ οι πολίτες συνεχίζουν να υποβάλουν δηλώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, συνολικά για τη χώρα, μέχρι σήμερα, από τα εκτιμώμενα από τους ειδικούς 39,1 εκατομμύρια συνολικά δικαιώματα:

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα 13 εκατομμύρια (33%). Πρόκειται για περιοχές στις οποίες έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση, κυρίως σε αστικές περιοχές, και στις οποίες λειτουργεί κανονικά το κτηματολόγιο.

Είναι σε προχωρημένη επεξεργασία 7,5 εκατομμύρια (19%). Αφορούν περιοχές υπό κτηματογράφηση, που όμως έχει ολοκληρωθεί η περίοδος συλλογής δηλώσεων και έχουμε πάει σε επόμενα στάδια.

Είναι σε εξέλιξη συλλογή δηλώσεων για 15 εκατομμύρια δικαιώματα (39%). Πρόκειται για τις 34 συμβάσεις που τρέχουν σήμερα και στις οποίες συλλέγονται δηλώσεις.

Εκκρεμούν 2,7 εκατομμύρια δικαιώματα (7%) σε μελέτες που δεν έχουν ανατεθεί ως σήμερα, είναι για τις συγκεκριμένες 5 περιφερειακές ενότητες.

Οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δικαιώματα (2%) αφορούν τη μετάβαση από το παλαιού τύπου Κτηματολόγιο, το οποίο είναι από τον καιρό της Ιταλοκρατίας, στα νησιά Ρόδος, Κως και Λέρος στο νέο Κτηματολόγιο.

Του ΦΙΛΗΜOΝA ΚΑΡΑΜΗΤΣΟY

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου