Επικαιρότητα

Τι χρειάζεται για να γίνει ο Μεγάλος Δακτύλιος

Off

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η παράταξη Ιωάννινα 2023 της Τατιάνας Καλογιάννη έθεσε προς συζήτηση εκτός ημερησίας διατάξεως την εξέλιξη της υλοποίησης του έργου ολοκλήρωσης του Μεγάλου Δακτυλίου (Κόμβος Πανηπειρωτικού- Κόμβος Βογιάνου).

Στην τοποθέτηση αναφέρθηκε:

«Η υλοποίηση του έργου αυτού απασχόλησε επί μακρόν τις δημοτικές αρχές και τους συνδημότες μας τα τελευταία εννέα έτη.  Η παράταξή μας θεωρεί ότι το έργο είναι απαραίτητο μεν, αποσπασματικό δε, αφού δεν καταλήγει στον Ανισόπεδο Κόμβο Κουτσελιού, ώστε να επιτυγχάνεται η σύνδεση του Δήμου μας με την Εγνατία Οδό, μέσω ενός κανονικού κόμβου στο Νοτιοανατολικό σημείο του Δήμου. Όμως, στην Απόφαση Ένταξης του έργου στο Ε.Π. «Ήπειρος» 2014-2020» αναφέρεται ότι το έργο εντάσσεται «υπό όρους» (άρθρο 7 Ειδικοί Όροι). 

Συγκεκριμένα, ο Φορέας Υλοποίησης, δηλαδή ο Δήμος μας, πρέπει να φροντίσει για τα παρακάτω:

I. Να υποβάλλει στην ΕΥΔ Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» πριν την προέγκριση δημοπράτησης:

1. Την Οριστική μελέτη Τεχνικών Έργων και

2. Την Κήρυξη Απαλλοτρίωσης για τις εκτός σχεδίου εκτάσεις που φέρονται ως ιδιωτικές και που προτάσσονται προς αναγκαστική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του έργου.

II. Να ενημερώσει άμεσα την ΕΥΔ Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» εάν απαιτείται:

1. η έκδοση νέας τροποποιημένης ΑΕΠΟ ή η έκδοση απόφασης περί μη τροποποίησης αυτής, πριν την προέγκριση δημοπράτησης και

2. η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 7 περί αξιολόγησης οριστικής μελέτης σε περίπτωση που από τις πραγματοποιηθείσες διαφοροποιήσεις απαιτείται η υποβολή Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού πριν από την έναρξη κατασκευής».

Μέσα σε αυτό πλαίσιο η παράταξη ζήτησε να ενημερωθεί για το

«Ποιες ακριβώς είναι οι μελέτες τεχνικών έργων που λείπουν; 

-Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκπόνησή τους; 

– Πότε προβλέπεται η υποβολή τους;

– Προκαλείται με την ολοκλήρωσή τους, αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού του έργου;

– Έχουν ανατεθεί σε ποιον και πότε οι απαραίτητες νομικές υπηρεσίες για την άμεση και πλήρη κατάρτιση των πινάκων απαλλοτρίωσης, ώστε να γίνει η κήρυξη απαλλοτρίωσης και να προωθηθεί το θέμα προς τη δικαστική εξέταση;

– Απαιτείται εκ νέου η έκδοση επικαιροποιημένων Περιβαλλοντικών όρων;

– Έχουν συμπεριληφθεί στο φάκελο του έργου, ως υποέργα, τα απαραίτητα έργα μετατόπισης των δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) ή έχει προβλεφθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης της μετατόπισης αυτής και ποιος;».

 

Απάντηση δημοτικής αρχής

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα κατατεθεί η οριστική μελέτη για το έργο του μεγάλου δακτυλίου (Βογιάνου- Πανηπειρωτικό) όπως προβλέπεται από την απόφαση ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ.

Αυτό έκανε γνωστό ο αντιδήμαρχος έργων Γιώργος Αρλέτος απαντώντας στα σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν από την επικεφαλής της παράταξης «Ιωάννινα 2023» Τατιάνα Καλογιάννη.

Ο κ. Αρλέτος διευκρίνισε ότι από την οριστική μελέτη δεν προκύπτει καμία αναπροσαρμογή στον προυπολογισμό του έργου. Τόνισε ακόμη ότι η Πολεοδομία ολοκληρώνει τον πίνακα για τον ορισμό τιμής μονάδας για τις εκτάσεις που πρέπει να απαλλοτριωθούν και συμπλήρωσε ότι θα πρέπει να οριστεί δικάσιμος ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία για την δημοπράτηση του έργου.

Σχετικά με τα υποέργα, απαιτείται μόνο από την ΔΕΗ ενώ δεν χρειάζονται ανάλογα ο ΟΤΕ και η Αρχαιολογία. 

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου