Επικαιρότητα

Από τη φορολόγηση των κολοσσών, στους «πράσινους» φόρους

Off

Το νέο φορολογικό πεδίο που δημιουργείται με τις πολύ μεγάλες, παγκόσμιες εταιρίες αλλά και ο ρόλος που μπορεί να παίξει ο «περιβαλλοντικός» φόρος με παραμέτρους ανά χώρα, τέθηκαν από τον Σταύρο Καλογιάννη, ο οποίος με την ιδιότητα του Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, συμμετείχε στη συζήτηση με τίτλο «Προς ένα νέο διεθνές φορολογικό σύστημα», που έγινε την Τρίτη στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECON) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Ο βουλευτής Ιωαννίνων αναφέρθηκε κυρίως στην ανάγκη φορολόγησης των τεχνολογικών κολοσσών και στη φορολόγηση της ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών.

Ειδικότερα στην εισήγησή του, μεταξύ άλλων, ο Σταύρος Καλογιάννης ανέφερε:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωταγωνιστεί σε διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Σε διοικητικό επίπεδο, τα τελευταία έτη, οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ενισχυθεί σημαντικά, προκειμένου να προωθηθεί η συνεργασία των φορολογικών αρχών των κρατών-μελών, για την αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης και την ενδυνάμωση της φορολογικής συμμόρφωσης.  Σε νομοθετικό επίπεδο, είναι σημαντικό να αποτιμηθούν οι φορολογικοί κανόνες και η αποτελεσματικότητά τους, με σκοπό να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα. 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας, που αποτελεί μείζονα πρόκληση, προσφέρει σημαντικά οφέλη και ευκαιρίες, έχοντας επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις.

Οι ισχύοντες φορολογικοί κανόνες είναι σχεδιασμένοι για επιχειρήσεις με φυσική παρουσία και δεν έχουν προσαρμοσθεί απολύτως στην ψηφιακή εποχή, με αποτέλεσμα ψηφιακές επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ευρώπη, με φυσική έδρα σε τρίτη χώρα – κυρίως τεχνολογικοί κολοσσοί και διαδικτυακές πλατφόρμες (google, amazon, κα) – να μην φορολογούνται στην Ευρώπη, στον τόπο δηλαδή όπου καταγράφονται τα κέρδη τους, με δίκαιο τρόπο.

Το γεγονός αυτό διαβρώνει τη φορολογική βάση και οδηγεί στην απώλεια σημαντικών φορολογικών εσόδων, αναγκαίων για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ασφάλισης, της υποδομής, των επενδύσεων στην Ευρώπη για μία πράσινη οικονομία. 

Η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης μιας εταιρείας πρέπει, συνεπώς να προσαρμοσθεί, ώστε να περιλαμβάνει και την ψηφιακή δραστηριότητα των εταιρειών σε αγορές χωρίς φυσική παρουσία.

Η Ελλάδα επιθυμεί τη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων, προκειμένου οι επιχειρήσεις να υπόκεινται στις ίδιες συνθήκες ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΟΟΣΑ για τη σύγκλιση των φορολογικών κανόνων είναι θετική».

 

Ο «πράσινος» φόρος

Αναφορικά με τη φορολογία της ενέργειας και ειδικότερα ως προς την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της σχετικής Οδηγίας, σημείωσε ότι «πράγματι οι περιβαλλοντικοί φόροι θα μπορούσαν να αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των κρατών-μελών και οι διαφορετικές δυνατότητές τους ως προς τη μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Ιδιαιτερότητες, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, η οποία στηρίζεται στην ακτοπλοΐα για τη διασύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική χώρα, και η όποια επιβολή φόρων στα καύσιμα της ναυσιπλοΐας θα επιβαρύνει σημαντικά τις ακτοπλοϊκές μεταφορές», κατέληξε ο κ. Καλογιάννης.

Του ΦΙΛΗΜOΝA ΚΑΡΑΜΗΤΣΟY

OAED

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου