Επικαιρότητα

Μέτρα ζητάει η ΟΕΒΕ και η ΓΣΕΒΕΕ

Off

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ιωαννίνων (ΟΕΒΕ) βρίσκεται κοντά στα μέλη της και όπως αναφέρει «χιλιάδες συνάδελφοι, μικροί έμποροι, επαγγελματίες και βιοτέχνες με οικογενειακές μονάδες πλήττονται και έχουν φτάσει στα όριο της βιωσιμότητάς τους.  Οι εξελίξεις έχουν αντίκτυπο όχι μόνο στην δημόσια υγεία αλλά μελλοντικά στη βιωσιμότητα χιλιάδων συναδέλφων.  Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να στηριχθούμε όλοι εμείς. 

Σε τέτοιες συνθήκες, έκτακτες, είναι σημαντικό εκτός από την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας που σίγουρα έχει προτεραιότητα, να στηριχθεί και η αγορά, η μικρομεσαία επιχείρηση που αιμορραγεί»

Οι οικονομικές επιπτώσεις όλων των επιχειρήσεων  είναι μεγάλες σημειώνει,  γι’ αυτό και πρέπει να παρθούν μέτρα για να αντιμετωπισθεί ένα μεγάλος μέρος αυτών,  για να μπορέσουμε με το καλό να  επανέλθουμε στην κανονικότητα με όσο το δυνατό μικρότερες επιπτώσεις.

Παρουσιάζει δε τα μέτρα που ζήτησε η ΓΣΕΒΕΕ οποία είναι ανάγκη  να ληφθούν υπόψη από τους αρμόδιους υπουργούς και το επόμενο χρονικό διάστημα να εφαρμοσθούν.

Ειδικότερα προτείνεται:

1)Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, πληρωμής ΦΠΑ, φόρου μισθωτών υπηρεσιών και των δόσεων ρυθμίσεων λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δημόσιο για τους επόμενους 6 μήνες.

2) Αναστολή πληρωμής των εισφορών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και αναστολή όλων των σχετικών δόσεων ασφαλιστικών ρυθμίσεων για τους επόμενους 4 μήνες. Ειδικά για τις ρυθμίσεις οφειλών προτείνεται αντί της αναστολής το πάγωμα και η μεταφορά τους σε μεταγενέστερο χρόνο με την δυνατότητα είτε εξαγορά τους είτε αφαίρεσης τους από τον ασφαλιστικό χρόνο του ασφαλισμένου.

3) Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους τους ενεργούς επαγγελματίες στους οποίους έχει διακοπεί λόγω οφειλών 

4) Αναστολή πληρωμής ρυθμίσεων προς Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και δημοτικών τελών και δημοτικών μισθωμάτων για 3 μήνες.

5) Στήριξη της απασχόλησης στους κλάδους που πλήττονται μέσω επιδότησης επιχειρήσεων για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στα πρότυπα αντίστοιχων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

6) Προστασία επαγγελματικής στέγης για διάστημα 6 μηνών σε περίπτωση μη πληρωμής μισθωμάτων στους εκμισθωτές, υπό προϋποθέσεις και ειδικές ρυθμίσεις για την εκμίσθωση ακινήτων από το Δημόσιο και τους ΟΤΑ (πχ κυλικεία σχολείων).

7) Αναστολή πληρωμών επιχειρηματικών δανείων προς Τραπεζικά Ιδρύματα για τους επόμενους 3 μήνες, δυνατότητα εφαρμογής νέων ρυθμίσεων διευκόλυνσης (π.χ. επανυπολογισμό δόσεων εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων) καθώς και μετατροπή του διαστήματος σφράγισης των ακάλυπτων επιταγών από 8 ημέρες που ισχύει σήμερα σε 90 ημέρες και μη αναγγελία στο Τειρεσίας

8) Αναστολή διαδικασιών διακοπής στις παροχές ρεύματος, υδροδότησης, φυσικού αερίου και τηλεπικοινωνιών λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή μη πληρωμής λογαριασμών για 3 μήνες. 

9) Προστασία πρώτης κατοικίας και αναστολή πλειστηριασμών έως τα τέλη του 2020.  

10) Αναστολή διαδικασίας-μηχανισμού καθορισμού κατώτατου μισθού βάσει του Ν. 4172/2013.

11) Δυνατότητα εκ νέου επιλογής, μετά το πέρας των έκτακτων μέτρων, για όλους τους επιχειρηματίες, ασφαλιστικής κατηγορίας βάσει του Ν. 4670/20. 

12) Παροχή κεφαλαίων κίνησης από τα τραπεζικά ιδρύματα  προς τις επιχειρήσεις με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

13) Εκ νέου ενεργοποίηση και επέκταση του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας για αυτοαπασχολούμενους, για περιπτώσεις  που διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης με απόφαση της Πολιτείας.

14) Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις επιχειρήσεις που αναστέλλουν τη λειτουργία τους βάσει αναγκαστικής εντολής.

15) Αναστολή των κατασχέσεων και αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών

16) Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και την Κοινωνική Ασφάλιση μετά το τέλος των έκτακτων μέτρων

17) Μείωση στο 50% της προκαταβολής φόρου εισοδήματος

18) Μείωση του ΦΠΑ στο 13% σε όλη την εστίαση

19) Άρση των ποινικών κυρώσεων για την σφράγιση επιταγών 20) Μικροπιστώσεις για τους ΕΒΕ μέσω του ΕΤΕΑΝ και του τραπεζικού συστήματος

21) Δάνεια από εμπορικές τράπεζες με επιδότηση επιτοκίου

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου