Επικαιρότητα

Δυνατότητα για πρωτοβουλίες με δικά του έσοδα

Off

Στοιχεία από το κλείσιμο του δημοτικού ταμείου του 2019 περιλάμβανε η δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, στην διά περιφοράς συνεδρίαση της Τετάρτης. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, «ο προϋπολογισμός αποτελεί ένα πραγματικό εργαλείο δουλειάς για την Δημοτική Αρχή αφού αποτυπώνει το σύνολο των εσόδων αλλά και την οριστικοποίηση όλων των οφειλών συνεχιζόμενων συμβάσεων για έργα, προμήθειες, υπηρεσίες καθώς και νέα έργα και δράσεις της Δημοτικής Αρχής για το 2020». 

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του προϋπολογισμού, το χρηματικό υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 διαμορφώθηκε στο ποσό των 23,5 εκατομμυρίων. Καταγράφηκε επίσης αύξηση των εσόδων από τις οφειλές.

Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Φώτης Βάββας η προσπάθεια για αύξηση των εισπράξεων από βεβαιωθείσες οφειλές θα συνεχιστεί καθώς αυτό επιτρέπει στο Δήμο να έχει ίδια έσοδα τα οποία μπορεί να διαθέσει σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Ενδεικτικό είναι ότι στο τελευταίο τετράμηνο του 2019 εισπράχθηκαν περίπου 850 χιλιάδες όταν όλο το προηγούμενο διάστημα του έτους είχαν εισπραχθεί περίπου 700 χιλιάδες. 

Η τροποποίηση του προϋπολογισμού περιλαμβάνει ακόμα την ενίσχυση του ΟΚΠΑΠΑ με 200 χιλιάδες ευρώ ώστε να μπορέσει να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες των δομών του και να χορηγήσει μέσα ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους.

 

Για τον ΦΟΔΣΑ

Περιλαμβάνει επίσης την ενίσχυση των πιστώσεων για την εισφορά στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με 1,4 εκατομμύρια.

Η ενίσχυση γίνεται με βάση την πρόσφατη απόφαση του ΦΟΔΣΑ για την τιμολογιακή πολιτικής των Δήμων στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Όπως και τότε, η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων εκφράζει και τώρα «την διαφωνία της με την απόφαση αυτή που επιφέρει μεγάλη αύξηση στην διαχείριση των απορριμμάτων της και έχει κάνει γνωστό ότι θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την ακύρωσή της. Παρόλα αυτά δεσμεύει στον προϋπολογισμό την προβλεπόμενη δαπάνη ώστε να μην επιτρέψει καμία υποψία περί αύξησης των ανταποδοτικών τελών στην διάρκεια του έτους», όπως αναφέρει.

Το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε τέλος στην αποδοχή πίστωσης 100 χιλιάδων ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να καλυφθούν ανάγκες για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοιού. Σε αυτές περιλαμβάνονται απολυμάνσεις κτιρίων, μόνιμων εγκαταστάσεων και οδοστρωμάτων, όπως και προμήθεια υλικού για την παροχή μέσων προστασίας στους εργαζόμενους. 

 

Τηλεδιάσκεψη

Το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου θα συνεχίσουν να συνεδριάζουν δια περιφοράς για όσο διάστημα χρειαστεί.

Από την αντιδημαρχία έξυπνης πόλης και το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα είναι έτοιμη εντός των ημερών η πλατφόρμα που θα επιτρέπει συνεδριάσεις και με τηλεδιάσκεψη, στην οποία θα πρέπει να προσαρμοστούν όλοι όσοι συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα του Δήμου.

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου