Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 11:34
Τελευταία Ενημέρωση: 24 Απριλίου 2020
Επικαιρότητα

Κεντρικός μηχανισμός βιοϊατρικής έρευνας

Off

Επίκαιρα θέματα στη διασύνδεση Πανεπιστημίου και κοινωνίας συζήτησε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Με αφορμή και το δίκτυο εργαστηρίων, που θα αναλάβουν να διερευνήσουν τη γενετική του COVID-19 και τα μοριακά εργαλεία, τα οποία χρειάζονται για την ανίχνευσή του και στο οποίο μαζί με άλλα πανεπιστήμια συμμετέχει και Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τονίζεται ότι «αν και η πρωτοβουλία αυτή είναι αξιόλογη, η ερευνητική και η ιατρική κοινότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν διατυπώσει προτάσεις σε ένα γενικότερο πλαίσιο, που δεν περιορίζονται στο εργαστηριακό-διαγνωστικό σκέλος του προβλήματος. Συγκεκριμένα, έχει προταθεί ένας ολιστικότερος τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας, που περιλαμβάνει τόσο το ζήτημα της φαρμακολογικής θεραπείας, των κλινικών δοκιμών, αλλά και των επιδράσεων που έχουν τα περιοριστικά μέτρα στην ψυχική υγεία». 

«Τα ελληνικά ΑΕΙ  διαθέτουν αξιόλογη τεχνογνωσία σε αυτές τις περιοχές, γεγονός που καθιστά εφικτή τη συγκρότηση ενός κεντρικού μηχανισμού βιοϊατρικής έρευνας και εφαρμογών, κατά τα πρότυπα του αμερικανικού ΝΙΗ, του αγγλικού MRC και του γαλλικού INSERM. Η βιοϊατρική έρευνα στη χώρα μας, όπως και η έρευνα στο περιβάλλον, παραμένει κατακερματισμένη και χαρακτηρίζεται από την έλλειψη συνεργειών ανάμεσα στα Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Ίσως, λοιπόν, με την ευκαιρία της πανδημίας, η Πολιτεία θα πρέπει να διερευνήσει τις δυνατότητες λειτουργικής σύζευξης ερευνητικών υποδομών που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της επικράτειας και να «ανοίξει» τις θύρες της μεταφραστικής ιατρικής έρευνας και της περιβαλλοντολογικής σε όλη την κοινότητα», αναφέρει η Σύγκλητος.

Τέλος για τα vouchers κατάρτισης των επιστημόνων εκφράζει ικανοποίηση για απόσυρση αυτού του μέτρου από την κυβέρνηση. «Αλλά αυτό δεν μας καθησυχάζει, διότι και μόνο η απόπειρα εφαρμογής αυτού του προγράμματος έδειξε έλλειψη επαφής με τους νέους επιστήμονες και έλλειψη πληροφόρησης για το ποιοτικό έργο στην επιμόρφωση και Δια Βίου Μάθηση, που επιτελείται στα ΑΕΙ», τονίζει το ψήφισμα που εκδόθηκε.

ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου