Επικαιρότητα

Δεν προλαβαίνουν τις ημερομηνίες για αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα

Off

Κατασκευαστές οικοδομών αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την προθεσμία υποβολής αίτησης για αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα, και το θέμα τους έθεσε με Ερώτησή του στη Βουλή, προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, ο Σταύρος Καλογιάννης. 

Στην Ερώτηση του βουλευτή Ιωαννίνων, μεταξύ άλλων, αναφέρεται:

Με το άρθρο 39 του Ν. 4646/2019 δόθηκε η δυνατότητα σε κατασκευαστές οικοδομών προς πώληση, που έχουν αδιάθετα ακίνητα τα οποία υπάγονται στο καθεστώς μεταβίβασης με ΦΠΑ, να αναστείλουν αυτή την υποχρέωση για μία τριετία, δηλαδή μέχρι 31.12.2022.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής ΦΠΑ για όλα τα αδιάθετα ακίνητα του κατασκευαστή μέχρι τις 12 Ιουνίου 2020.

Όμως, η τήρηση αυτής της προθεσμίας κατέστη δύσκολη λόγω των περιοριστικών μέτρων εξ’ αιτίας του κορωνοϊού που ίσχυσαν επί τρίμηνο περίπου, ιδιαίτερα στις κατά τόπους ΔΟΥ.

Συνεπώς η παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης, για ένα τετράμηνο περίπου, κρίνεται απαραίτητη. Με την παράταση δεν δημιουργούνται προβλήματα εσόδων στα Δημόσια Ταμεία ενώ η προτεινόμενη ρύθμιση είναι ευνοϊκή τόσο για τους πολίτες όσο και για την εύρυθμη λειτουργία των ΔΟΥ.

Ο Σταύρος Καλογιάννης ερωτά τον Υπουργό Οικονομικών εάν προτίθεται το Υπουργείο να δώσει μία εύλογη παράταση στην προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής ΦΠΑ των αδιάθετων ακινήτων.

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου