Επικαιρότητα

Στασιμότητα με αυξητικές τάσεις

Off

Μία στασιμότητα με τάσεις προς τα πάνω δείχνει η ανεργία σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν χτες.
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον ∆εκέµβριο 2014. Το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 26,0% έναντι 27,3% τον ∆εκέµβριο του 2013 και 25,9% τον Νοέµβριο του 2014. Γενικότερα, τα πράγματα είναι καλύτερα από το 2013, δεν ξεκολλάνε όμως από ένα επίπεδο και πέρα ώστε να δείξουν σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας.
Το σύνολο των απασχολουµένων κατά τον ∆εκέµβριο του 2014 εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.505.569 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.233.404 άτοµα, ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.371.756 άτοµα. 
Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 17.972 άτοµα σε σχέση µε το ∆εκέµβριο του 2013 (αύξηση 0,5%) και µειώθηκαν κατά 24.453 άτοµα σε σχέση µε τον Νοέµβριο του 2014 (µείωση 0,7%).
Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά 76.053 άτοµα σε σχέση µε το ∆εκέµβριο του 2013 (µείωση 5,8%) και κατά 296 άτοµα σε σχέση µε τον Νοέµβριο του 2014 (µηδενική ποσοστιαία µεταβολή).
Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 252 άτοµα σε σχέση µε το ∆εκέµβριο του 2013 (µηδενική ποσοστιαία µεταβολή) και αυξήθηκαν κατά 20.425 άτοµα σε σχέση µε τον Νοέµβριο του 2014 (αύξηση 0,6%).
Για την περιοχή μας, η μέτρηση αφορά τον χώρο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας – Ηπείρου και καταγράφει αύξηση από τον Νοέμβριο (26,4%) σε 26,8% τον Δεκέμβριο, που είναι μεγαλύτερη από την πανελλαδική μέτρηση. Θυμίζουμε όμως ότι τον Δεκέμβριο του 2013 η περιοχή κατέγραφε 3 μονάδες μεγαλύτερη ανεργία (29,8%).

Ο ΟΑΕΔ
Σε 1.065.758 ανήλθαν τον Ιανουάριο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ενώ ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 167.537 άτομα σύμφωνα με τα στοιχεία οπυ παρουσίασε ο οργανισμός για τον Ιανουάριο του 2015.
 Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας για τον Ιανουάριο του 2015 ανήλθε σε 864.377 άτομα. 
Από αυτούς 459.232 ή ποσοστό 53,13% είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 405.145 ή ποσοστό 46,87% είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 346.147 είναι άνδρες (ποσοστό 40,05%) και οι 518.230 είναι γυναίκες (ποσοστό 59,95%).
Το σύνολο των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 201.381 άτομα. Εξ αυτών 70.164 άτομα ή ποσοστό 34,84% είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 131.217 ή ποσοστό 65,16% εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. 
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 79.590 είναι άνδρες (ποσοστό 39,52%) και οι 121.791 είναι γυναίκες (ποσοστό 60,48%).
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον Ιανουάριο ανήλθε σε 167.537 άτομα εκ των οποίων οι 94.999 ή ποσοστό 56,70% είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων και οι 72.538 ή ποσοστό 43,30% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. 
Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων σε ετήσια βάση κατέγραψε τον Ιανουάριο μείωση 3,45%.
Στην Ήπειρο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που αναζητούν εργασία ήταν τον μήνα αυτό 29538 από τους οποίους οι 15428 άνεργοι για περισσότερο από 12 μήνες και οι 14110 για λιγότερο από 12 μήνες. Οι 29538 άνεργοι είναι περισσότεροι κατά 261 από τον Δεκέμβριο του 2014 και 1865 περισσότεροι από τον Ιανουάριο του 2014.

Του ΦΙΛΗΜOΝA ΚΑΡΑΜΗΤΣΟY

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου