Επικαιρότητα

Συνεδριάζει το περιφερειακό συμβούλιο

Off

Συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης- τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 12.00  το περιφερειακό συμβούλιο με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων 9ης/26-6-2020 (κατεπείγουσας)  και 10ης/30-6-2020 (τακτικής) συνεδρίασης  Περιφερειακού Συμβουλίου

2. Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων  οικονομικού έτους 2019  της Περιφέρειας Ηπείρου.

3. Έγκριση της έκθεσης οικονομικών καταστάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου (ισολογισμών – λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως και διαθέσεως αποτελεσμάτων) για τα οικονομικά έτη 2012 έως 2017. 

4. Έγκριση 4ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού  Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους  2020.

 5. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου,  για το Β΄ τρίμηνο του 2020.

6. Γνωμοδότηση επί αιτήματος ΥΠ.Α.Α.Τ., για παραχώρηση της χρήσης ακινήτου με δημοπρασία, εμβαδού 199.148,76 τ.μ. στη θέση Μουσιάς, Κοινότητα Καλόβατου Νομού Άρτας, μετά των υφισταμένων αποθηκών, εξαιρουμένου του κτηρίου, όπου στεγάζεται η Υπηρεσία του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου και διαδρόμου εξυπηρέτησης (1644,35 τμ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1α του Ν 4061/2012.  

7. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος  της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2020.

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου