Επικαιρότητα

Απομάκρυνση οχημάτων που εγκαταλείφθηκαν

Off

Ο δήμος Ιωαννιτών στο μεταξύ υπέγραψε την σύμβαση με ιδιώτη ανάδοχο για την περισυλλογή και απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων Ι.Χ. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι διετής και σε αυτό το διάστημα, τα οχήματα που έχουν εγκαταλειφθεί θα μεταφέρονται σε σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία της δημόσιας υγείας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία ένα αυτοκίνητο θεωρείται εγκαταλελειμμένο όταν:

– Βρίσκεται  σε χώρους ή δρόμους δημόσιους, δημοτικούς, κοινοτικούς, ή σε χώρους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες.

– Βρίσκεται σε άλλους χώρους, κοινόχρηστους ή μη και σε οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες, και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Αρχής.

– καθώς και  στην περίπτωση που κάποιο όχημα  βρίσκεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Οι πολίτες όταν διαπιστώνουν ότι υπάρχουν εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα θα πρέπει να απευθύνονται στη Δημοτική Αστυνομία.

 Μετά από σχετικό έλεγχο θα εντοπίζεται το όχημα και θα επικολλείται σε εμφανές σημείο (συνήθως στο παρμπρίζ) ειδικό αυτοκόλλητο, που θα χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλελειμμένο.

Αν στο χρονικό διάστημα των 45 ημερών από την επικόλληση του αυτοκόλλητου το όχημα δεν απομακρυνθεί, περιέρχεται στην κατοχή του δήμου.

Στη συνέχεια ο δήμος παραδίδει το όχημα στο Επίσημο Κέντρο Απόσυρσης Οχημάτων, όπου το όχημα παραμένει στην κατοχή του ανακυκλωτή για 10 ημερολογιακές ημέρες.

Εάν στη διάρκεια του διαστήματος αυτού το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν, αφού προηγουμένως καταβληθεί η δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσής του. Αν το αυτοκίνητο δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς ανακύκλωση.

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου