Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 10:46
Τελευταία Ενημέρωση: 20 Μαρτίου 2015
Επικαιρότητα

Ανάπτυξη με ταυτότητα, πέρα από επιδοτήσεις

Off

Η μετάβαση σε μία νέα εποχή, που δε θα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της γνώρισμα τις κοινοτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις είναι ο βασικός στόχος της Περιφέρειας Ηπείρου, αναφορικά με τον τρόπο αξιοποίησης της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 
Η ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, η απόδοση προστιθέμενης αξίας σε προϊόντα και υπηρεσίες, θα οδηγήσουν στην υλοποίηση του οράματος για μία τοπική οικονομία με χαρακτηριστικά εξωστρέφειας, με τη δική της διακριτή ταυτότητα.
Η συζήτηση για τη νέα προγραμματική περίοδο και την έξυπνη εξειδίκευση έγινε στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και η Αντιπεριφερειάρχης και υπεύθυνη του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Τατ. Καλογιάννη ανέπτυξε τους βασικούς άξονες και τις προτεραιότητες της περιφερειακής αρχής κάνοντας αρχικά μία ιστορική αναδρομή στον σχεδιασμό της από τις αρχές του 2011.
Όπως και τότε όμως, έτσι και στην παρούσα χρονική στιγμή, η περιφερειακή αρχή πιστεύει, πως η Ήπειρος διαθέτει διακριτά χαρακτηριστικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, στοιχεία ικανά να δημιουργήσουν και να προσφέρουν ποιοτικές καινοτομίες, αναγκαίες, ιδιαίτερα σήμερα, για να αναδειχθούν στην ενοποιημένη παγκόσμια αγορά τα στοιχεία της οικονομίας μας.
Οι βασικοί τομείς στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα είναι οι:
– Πρωτογενής τομέας και Αγροβιοδιατροφικός τομέας 
– Βιομηχανία της εμπειρίας για τον τουρισμό & πολιτισμό (Δημιουργική βιομηχανία)
– Νέα Επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με τους ερευνητικούς & ακαδημαϊκούς φορείς της περιοχής (ΑΕΙ – ΤΕΙ – κλπ) 
– Υγεία (ιατρικός τουρισμός) & Ευεξία (ιαματικός τουρισμός).
Οι άξονες του Προγράμματος είναι επτά:
– η ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
– η προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης
– η ενίσχυση υποδομών μεταφορών.
– η ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας και
– η ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη & καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς και η τεχνική βοήθεια του ΕΤΠΑ και ΕΚΤ. 
«Η πολιτική εξουσιοδότηση που μας ανατέθηκε ξανά από τον Ηπειρωτικό λαό δεν μας εφησυχάζει. 
Τουναντίον μας προκαλεί σε εντονότερη εγρήγορση και σε δυναμικότερη διεκδίκηση. Ο τόπος έχει ανάγκη γόνιμης συνεργασίας.
Οι καιροί και οι συνθήκες επιβάλλουν αυστηρή εναρμόνιση με τα οριζόμενα στον κεντρικό σχεδιασμό και τιθασευμένο οικονομικό προγραμματισμό για έργα με τεχνική αρτιότητα, ωφέλιμα και λειτουργικά στην κοινωνία, στο σωστό χρόνο», ανέφερε η κα Καλογιάννη στην εισήγησή της.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου