Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 10:56
Τελευταία Ενημέρωση: 28 Νοεμβρίου 2020
Πολιτισμός

Συνεργασία και δικτύωση ως απάντηση στους δύσκολους καιρούς

Off

Ένα ενδιαφέρον πρότυπο για τη λειτουργία των μουσείων σε καιρούς δύσκολους όπως η πανδημία, αλλά και όχι μόνο προέρχεται από το Ιόνιο και τα Επτάνησα, με τις συνεργασίες και τη δικτύωση να αναδεικνύονται ως λύση μέσα τη δημιουργία του Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νήσων.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Μουσείο του έχοντας ως στόχο  την ενίσχυση της πολιτικής των συνεργασιών στον τομέα των μουσείων και του πολιτισμού, ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό δίκτυο με φορείς που θα προσδώσουν επιπλέον κύρος στην προσπάθεια ανάδειξης και διαχείρισης του πολιτιστικού κεφαλαίου των Ιονίων Νήσων, συντόνισαν τις προσπάθειες ίδρυσης του Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νήσων (Δι.Μ.Ι.Ν) οι οποίες και οδήγησαν στην υπογραφή, από τους εκπροσώπους 14 μουσειακών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Ιονίων Νήσων, ενός υπομνήματος συνεργασίας.

Με αυτήν την αφορμή και με σκοπό τα Επτάνησα να καταστούν πολιτιστικό κέντρο ευρείας εμβέλειας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη τηλεδιάσκεψη του νεοσύστατου φορέα μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου και πρόσφατα έγιναν και οι σχετικές ανακοινώσεις.

Συμμετείχαν ακόμα με παρεμβάσεις τους η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Πολιτιστικών Ιονίων Νήσων, Κατερίνα Μοθωναίου, και ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος.

 Η δημιουργία του δικτύου είναι «το απόσταγμα διαλόγου και ζύμωσης ιδεών εν μέσω πανδημίας», όπως σημειώνεται, μεταξύ εκπροσώπων μουσειακών και πολιτιστικών φορέων από τη Ζάκυνθο, την Ιθάκη, την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά και την Λευκάδα. Κοινή διαπίστωση όλων είναι ότι «η δικτύωση των «μικρών» και περιφερειακών φορέων είναι ένα σημαντικό βήμα για την εξέλιξη και τη βιωσιμότητά τους, καθώς θα τους επιτρέψει να εστιάσουν σε πρωτοβουλίες ενίσχυσης του κοινού τους οράματος και θα προσφέρει οφέλη τα οποία θα διαχυθούν στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα».

 

Οι στόχοι

Οι σκοποί του Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νήσων, όπως καταγράφονται στο Υπόμνημα Συνεργασίας, αφορούν τρεις βασικούς άξονες:

– τη βιωσιμότητα των μουσείων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,

– τη δημιουργία μιας κοινής πολιτιστικής πολιτικής, και

– την ανάδειξη της ιδιαίτερης επτανησιακής πολιτιστικής ταυτότητας.

 Στους στόχους του Δικτύου συγκαταλέγονται:

– η δημιουργία μιας κοινής επικοινωνιακής βάσης των φορέων-μελών,

– η αύξηση της επισκεψιμότητας,

– η δημιουργική διάδραση των φορέων του Δικτύου με την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες των συλλογών

– η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων στοχεύοντας στη συμμέτοχη και στη συμπερίληψη της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών με τη χρήση, μεταξύ άλλων, και των νέων τεχνολογιών.

 Η ενίσχυση της προοπτικής της βιωσιμότητας θα υποστηριχθεί μέσω εξειδικευμένων ομάδων εργασίας που θα στελεχωθούν από τα μέλη του Δικτύου, της ανάπτυξης κοινής “πολιτικής εξωστρέφειας”, της συνδιαμόρφωσης ενός κοινού ετήσιου προγραμματισμού δράσεων και εκδηλώσεων, της συνεργασίας στην διαδικασία προσέγγισης χορηγιών και της συλλογικής ανάληψης προγραμμάτων για δημιουργικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις, της διεύρυνσης του Δικτύου με την εγγραφή νέων μελών· μουσείων και πολιτιστικών φορέων δηλαδή, που ανήκουν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

της επικοινωνίας, αρωγής και μεταφοράς γνώσης και τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών, της δημιουργίας ισχυρής και αντιπροσωπευτικής κοινής ταυτότητας (branding) και της προώθησης των κοινών δράσεων σε εθνικά και διεθνή δίκτυα

Ιδρυτικά μέλη του ΔΙ.Μ.ΙΝ είναι οι μουσειακοί και πολιτιστικοί φορείς:

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη – Μουσείο Ληξουρίου- Ιακωβάτειος, Κεφαλονιά

Εθνική Πινακοθήκη, παράρτημα Κέρκυρας, Κέρκυρα

Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Κέρκυρας

Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, Κεφαλονιά

Λαογραφικό Μουσείο Καβάλου, Λευκάδα

Λαογραφικό Μουσείο Καμιναράτων, Κεφαλονιά

Μουσειακές Συλλογές Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα

Μουσείο Άγγελου Σικελιανού, Λευκάδα

Μουσείο Καποδίστρια, Κέρκυρα

Μουσείο Γρηγορίου Ξενόπουλου – Σύλλογος Φίλων Ξενοπούλειου Βιβλιοθήκης, Ζάκυνθος

Μουσείο Ούγκο Φώσκολο, Ζάκυνθος

Μουσείο Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων, Ζάκυνθος

Ναυτικό και Λαογραφικό Μουσείο Ιθάκης, Ιθάκη

Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας, Λευκάδα

ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου