Ήπειρος

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – Διεκδικεί την αριστεία της καλής διακυβέρνησης

Off

Μετά από την βράβευσή του, το 2018, ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμμετέχει και πάλι στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας για την Καλή Διακυβέρνηση» (ELOGE) του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ), με αρωγό την ΚΕΔΕ και την υποστήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη των καλών πρακτικών των Δήμων, αλλά και του ρόλου που διαδραματίζουν στην καθημερινότητα των πολιτών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα, μέσα από την ευρωπαϊκή δράση στοχεύεται η αναγνώριση και πιστοποίηση των Δήμων που επιτυγχάνουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις 12 Ευρωπαϊκές Αρχές Καλής Διακυβέρνησης του Συμβουλίου της Ευρώπης:

1.Εκπροσώπηση, Συμμετοχή των Πολιτών και Δίκαιη Διεξαγωγή Εκλογών

2.Ανταπόκριση

3.Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα

4.Προσβασιμότητα και Διαφάνεια

5.Κανόνες δικαίου

6.Δεοντολογία

7.Ικανότητα και Επάρκεια

8.Καινοτομία και προσαρμοστικότητα

9.Βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμος προσανατολισμός

10.Υγιής Δημοσιονομική διαχείριση

11.Ανθρώπινα δικαιώματα, πολυπολιτισμικότητα και κοινωνική συνοχή

12.Λογοδοσία

Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου, αφενός να αξιολογηθεί ο Δήμος Ηγουμενίτσας από τους πολίτες, αλλά και να διεκδικήσει ακόμη μία βράβευσή του, καλεί όλους τους δημότες Ηγουμενίτσας να συμμετέχουν στην έρευνα πολιτών και να συμπληρώσουν ανώνυμα το ερωτηματολόγιο μέχρι τις 17:00 στις 30 Δεκεμβρίου, αξιολογώντας τον Δήμο ως προς τις 12 Ευρωπαϊκές Αρχές Καλής Διακυβέρνησης. Επιπλέον, για τη βέλτιστη αποτύπωση του πραγματικού βαθμού ωριμότητας του Δήμου σε καθεμία από τις παραπάνω Αρχές, πραγματοποιείται αυτοαξιολόγηση του Δήμου και ανάλογη έρευνα υπαλλήλων του Δήμου, όπου θα συμπληρώνεται ανώνυμα.

Τα αποτελέσματα των ερευνών θα αναλυθούν και θα αντιπαραβληθούν από εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ θα χρησιμοποιηθούν ως τεκμήρια για το Σήμα Αριστείας. 

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου