Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 10:00
Τελευταία Ενημέρωση: 05 Ιανουαρίου 2021
Επικαιρότητα

Ικανοποίηση για την πορεία του έργου της Polyphonia

Off

Ένα πρόγραμμα για τη διατήρηση της Πολυφωνικής Μουσικής και την ανάπτυξη του τουρισμού, με επικεφαλής την ΠΕΔ Ηπείρου

Σε εξέλιξη βρίσκονται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου, οι ενέργειές της για το έργο «Ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού, μέσω της διατήρησης της Πολυφωνικής Μουσικής, ως μοναδικό στοιχείο της διασυνοριακής πολιτιστικής κληρονομιάς», με ακρωνύμιο Polyphonia, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών του προγράμματος Interreg Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020». 

Η Π.Ε.Δ. Ηπείρου έχοντας συντονιστικό ρόλο, ως επικεφαλής εταίρος, συνεργάζεται στενά με τους υπόλοιπους εταίρους από την Ελλάδα και την Αλβανία, τον Δήμο Πωγωνίου, τον Δήμο Δερόπολης, το Νομαρχιακό Ινστιτούτο της Περιφέρειας του Αργυρόκαστρου και Περιφερειακή Διεύθυνση Εθνικού Πολιτισμού Αυλώνας,.

Με διάθεση ανασκόπησης του έτους που πέρασε, και των πρωτόγνωρων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία, η Π.Ε.Δ. Ηπείρου εκφράζει «ικανοποίηση και ευγνωμοσύνη για την αντιμετώπιση και ευελιξία με την οποία αντιμετώπισαν όλοι οι  εταίροι την κατάσταση, προσαρμόζοντας τον τρόπο με τον οποίο εργάζονταν έως τώρα, για να συνεχίσουν την επίτευξη των στόχων του Έργου Polyphonia». 

Συνοπτικά, ολοκληρώθηκαν το Αποθετήριο της Πολυφωνικής Μουσικής, η Θεματική Διαδρομή, η Πολιτιστική Εταιρική του Ταυτότητα (Brand) και η μελέτη για τη διατήρηση της πολυφωνικής μουσικής και την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.

Οι εταίροι με το Αποθετήριο της Πολυφωνικής Μουσικής είχαν ως στόχο τη δημιουργία πλήρους ψηφιακής βάσης δεδομένων της πολυφωνικής κληρονομιάς των περιοχών παρέμβασης -της Ηπείρου και της Νότιας Αλβανίαςμ δίνοντας πρόσβαση σε πολυφωνικά μουσικά κομμάτια, φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό, κ.α..

Η Θεματική Διαδρομή, έχοντας στο κέντρο της την πολυφωνική μουσική, εστιάζει στη σχέση μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς και βιώσιμου τουρισμού, προβάλλοντας σημαντικά με αυτό τον τρόπο ιστορικούς, πολιτιστικούς και φυσικούς προορισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου και της Νότιας Αλβανίας.

Η Πολιτιστική Εταιρική Ταυτότητα (Brand) διαμορφώνει το νέο τουριστικό προϊόν Polyphonia (προορισμούς, διαδρομές, δραστηριότητες κλπ.), περιλαμβάνοντας ένα σύνολο μεθόδων μάρκετινγκ και επικοινωνίας, με στόχο τη δημιουργία ιδιαίτερων εντυπώσεων στους επισκέπτες.

Η μελέτη για τη διατήρηση της πολυφωνικής μουσικής και την αξιοποίησή της ως πολιτιστικού τουριστικού προϊόντος, προσφέρει εμπεριστατωμένη διερεύνηση σχετικά με τη σημασία της διατήρησης της τεράστιας παράδοσης της πολυφωνικής μουσικής στις εν λόγω περιοχές. 

Η Π.Ε.Δ. Ηπείρου, όπως αναφέρει καταλήγοντας «στοχεύει και δεσμεύεται στην υλοποίηση των επόμενων βημάτων για την ολοκλήρωση του συνόλου του Έργου το ερχόμενο έτος, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη διαφύλαξη της» πολυφωνικής μουσικής παράδοσης και των δυο χωρών.

Related Posts

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου