Επικαιρότητα

Δεν προχώρησε η αξιοποίηση του βιοαερίου στον ΧΑΔΑ Δουρούτης

Off

Στα… σκουπίδια κατέληξε μία ακόμη φιλόδοξη και ενδιαφέρουσα προσπάθεια που είχε ξεκινήσει η ΔΕΥΑΙ το 2016 με τη μελέτη για την αξιοποίηση του βιοαερίου από τον ΧΑΔΑ της Δουρούτης, με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την τροφοδότηση του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού. 

Ένα έργο, που σύμφωνα με τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία είχε προϋπολογισμό 907.000 ευρώ, το οποίο δεν ξεκίνησε ποτέ, λόγω της χαρακτηριστικής καθυστέρησης προώθησης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας στα συμβατικά χρονοδιαγράμματα, με αποτέλεσμα, ένα χρόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ αναδόχου και ΔΕΥΑΙ, με διάρκεια 20 ετών, η σύμβαση να λυθεί, αφού οι μετρήσεις έδειξαν, ότι η θερμογόνος δύναμη του αντλούμενου βιοαερίου είχε μειωθεί σε τέτοια επίπεδα, που η ενεργειακή αξιοποίησή του, καθίσταται ανέφικτη.

Έτσι, η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε αίτημα λύσης της σύμβασης προς τη ΔΕΥΑΙ, το ΔΣ της οποίας αφού μελέτησε τη σύμβαση και τις μετρήσεις του βιοαερίου στον ΧΑΔΑ της Δουρούτης αποδέχθηκε την πρόταση και το έργο αυτό κατέληξε στις καλένδες.

 

Το ιστορικό

Η ΔΕΥΑΙ από το 2015 είχε ξεκινήσει την προσπάθεια μετά την αποκατάσταση της χωματερής Δουρούτης, να προχωρήσει στην εκμετάλλευση της παραγόμενης ποσότητας του βιοαερίου που εκλύεται από τον ΧΑΔΑ με σκοπό την παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και την τροφοδότηση του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού. 

Το έργο συμπεριελάμβανε μεταξύ άλλων την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση Μονάδος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύσιμο το βιοαέριο του ΧΑΔΑ, και όλες τις συναφείς εγκαταστάσεις, που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας. 

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την ΔΕΥΑΙ και εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2016 και επικαιροποιήθηκε τον Απρίλιο του 2017.

Ανάδοχος της υπηρεσίας αναδείχθηκε η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και το συμφωνητικό συντάχθηκε στις 30 Μαΐου του 2018, για το ποσό των 907.132,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 

Η προθεσμία που όριζε η αρχική σύμβαση ήταν τα 20 έτη από την έκδοση της άδειας λειτουργίας του σταθμού ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου ή την ενεργοποίηση της διασύνδεσης. 

Τον Απρίλιο του 2019 η ανάδοχος κατέθεσε έγγραφο για τις ενέργειές της σχετικά με τη χορήγηση προσφοράς σύνδεσης για τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τον έλεγχο του δικτύου και τη διεξαγωγή μετρήσεων. 

Τρεις μόλις μήνες μετά η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε δείγματα βιοαερίου, τις οποίες έκανε τόσο σε συνεργασία με διαπιστευμένη εταιρεία αναλύσεων, όσο και σε επί τόπου μετρήσεις με συνεργείο της εταιρείας με βαθμονομημένο όργανο, για χρονικό διάστημα 3 μηνών, (Μάρτιος – Ιούνιος 2019). 

Με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών, η ανάδοχος ζήτησε τη διάλυση της σύμβασης, αφού όπως αναφέρει διαπιστώθηκε, ότι η θερμογόνος δύναμη του αντλούμενου βιοαερίου έχει μειωθεί σε επίπεδα ώστε να καθίσταται ανέφικτη η ενεργειακή αξιοποίηση του στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. 

Κλιμάκιο της ΔΕΥΑΙ προέβη σε νέες επί τόπου μετρήσεις παρουσία εκπροσώπου της αναδόχου, επιβεβαίωσε τη χαμηλή θερμογόνο δύναμη του παραγόμενου βιοαερίου και εισηγήθηκε να γίνει αποδεκτό το αίτημα λύσης της σύμβασης, όπως και έγινε.

 

Η επόμενη ημέρα

Το ΔΣ της ΔΕΥΑΙ δεν έχει συζητήσει ακόμη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κινηθεί το επόμενο διάστημα, ώστε η αποκατεστημένη χωματερή της Δουρούτης, να αξιοποιηθεί, όπως έχει γίνει σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις ανά τη χώρα. Ορισμένοι ΧΑΔΑ που έχουν αποκατασταθεί, ειδικά σε χώρους που για δεκαετίες υποδέχονταν εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων, χωρίς να λαμβάνεται το παραμικρό μέτρο προστασίας του περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα, έχουν μετατραπεί σε περιβαλλοντικά πάρκα. Κάποια μάλιστα εξ αυτών, λειτουργούν και ως χώροι περιβαλλοντικής και ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη σχολική κοινότητα, με οργανωμένες εκδρομές σχολείων όλων των βαθμίδων να τους επισκέπτονται και να αποκτούν μία σφαιρική εικόνα για την επιτυχία του εγχειρήματος της αποκατάστασης των χώρων αυτών. 

Και για τη χωματερή της Δουρούτης είχε συζητηθεί παλαιότερα, από τον πρώτο χρόνο κιόλας που ο χώρος σταμάτησε να δέχεται τα απορρίμματα των Ιωαννίνων, η προοπτική μετατροπής του σε ένα πρότυπο πάρκο περιβαλλοντικής αποκατάστασης, με εκπαιδευτικό χαρακτήρα και περιεχόμενο, το οποίο όμως ουδέποτε προχώρησε.

Σήμερα, στο ΧΑΔΑ της Δουρούτης, η εικόνα δε θυμίζει σε τίποτε εκείνη που γνώρισαν και βίωσαν για δεκαετίες οι κάτοικοι της περιοχής του πρώην δήμου Μπιζανίου, το Πανεπιστήμιο και το ΠΓΝΙ, προκαλώντας στη διάρκεια των ετών και μεγάλες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς δρόμων και της εισόδου της χωματερής. 

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Related Posts

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου