Ήπειρος

Σε ετοιμότητα για την αντιπυρική περίοδο

Off

Χωρίς προβλήματα ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος και με τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε ετοιμότητα. Ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου Ιωάννη Φωστιέρη, σημείωσε με δηλώσεις του, ότι δεν υπάρχουν σοβαρά θέματα καθώς είναι παγιωμένη η διαδικασία προετοιμασίας και τα σχέδια τα οποία εκπονούνται ώστε να υπάρχει πλήρης ετοιμότητα. 
 «Σε ποσοστό 85% ο στόλος της Ηπείρου είναι σε μάχιμη κατάσταση. Υπάρχουν σαφώς και παλιά οχήματα, τα οποία επιβαρύνονται από την καταπόνηση στα δύσβατα εδάφη της περιοχής, καθώς το ανάγλυφο είναι ορεινό, και βγάζουν ζημιές. Ωστόσο, υπάρχει καλή συντήρηση και έχουμε συντηρητές και εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες. Για το προσωπικό, έχει εγκριθεί το κονδύλι, της τάξης των 18εκ, για την πρόσληψη του προσωπικού και με σωστή διαχείριση και συνεργασία με όλους τους υπαλλήλους και τους μόνιμους και τους εποχικούς και τους πενταετείς δε θα υπάρξουν προβλήματα», ανέφερε.
Για τη συνεργασία με τη γειτονική Αλβανία και τις «διασυνοριακές» φωτιές, τόνισε πως είναι σε καλό επίπεδο και ότι δεν αναμένονται προβλήματα. «Η συνεργασία με τις αρχές είναι καλή, ωστόσο απαιτούνται παρεμβάσεις στις αντιπυρικές ζώνες που έχουν διανοιχτεί, ενώ πάντα υπάρχει και ο απρόβλεπτος παράγοντας που είναι ο άνθρωπος». 
Απαραίτητους χαρακτήρισε, επίσης, τους καθαρισμούς από τους Δήμους στους κοινόχρηστους χώρους, ενώ έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο να ενεργούν υπεύθυνα και οι πολίτες.

 

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου