Επικαιρότητα

Πώς μπορούν να στηριχθούν τα κυλικεία των σχολείων

Off

Την ανάγκη στήριξης των κυλικείων όλων των σχολικών μονάδων, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας είχε φέρει στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, μετά από σχετικό υπόμνημα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Στην απάντησή του στον βουλευτή Ιωαννίνων της ΝΔ, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στ. Πέτσας αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη δυνατότητα μείωσης του ύψους των μισθωμάτων και παράτασης των συμβάσεων των κυλικείων. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 44 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197), προβλέφθηκε η δυνατότητα μείωσης του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων για το τρέχον σχολικό έτος, έως σαράντα τοις εκατό (40%).

Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 132 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 44 του ν. 4735/2020, ελήφθησαν μέτρα για την παράταση αλλά και για τη δυνατότητα πρόωρης λύσης των συμβάσεων μίσθωσης σχολικών κυλικείων.

Ειδικότερα:- Με τις διατάξεις της παραγράφου 3α του άρθρου 132 του ν. 4692/2020, προβλέφθηκε ότι εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού, οι συμβάσεις μίσθωσης κυλικείων δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λήγουν την 30η Ιουνίου 2020, παρατείνονται για ένα έτος, κατόπιν αίτησης του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως τις 30.6.2020.- Με τις διατάξεις της παραγράφου 3β του ανωτέρω άρθρου, θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα έως 30.6.2021 πρόωρης λύσης των συμβάσεων μίσθωσης σχολικών κυλικείων εκ μέρους του μισθωτή, χωρίς την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής. Επισημαίνουμε δε, ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την περαιτέρω στήριξη των εν θέματι επαγγελματιών, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή λειτουργία των σχολικών κυλικείων».Ο Σταύρος Καλογιάννης ενημέρωσε σχετικά τόσο τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δ. Δημητρίου, όσο και την Α. Θανασιά, Πρόεδρο του Σωματείου Αναδόχων Σχολικών Κυλικείων Νομού Ιωαννίνων.

Related Posts

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου