Επικαιρότητα

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Συντήρηση, προστασία και συνευθύνη

Off

Άρθρο Του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ*     

Η Δημοτική Αρχή προσπαθεί το τελευταίο διάστημα με μία σειρά παρεμβάσεις να αναζωογονήσει πάρκα,  άλση και παιδικές χαρές. Πρόκειται για χώρους ζωτικής σημασίας για τους πολίτες, κάτι που έγινε ιδιαίτερα  αντιληπτό από όλους,  μέσα  στα ασφυκτικά πλαίσια που τέθηκαν  για την διαχείριση της πανδημίας του  Covid-19.

Η διοίκηση του Δήμου με τη συνδρομή των στελεχών και κυρίως των εργαζομένων του εργοταξίου,  σχεδίασε ένα πρόγραμμα συνεχών δράσεων στους χώρους αυτούς (πάρκο Λιθαρίτσια και του περιβάλλοντα χώρου του, “Άλσος”, πάρκο Πυρσινέλλα, πάρκο Αγίας Σοφίας Ανατολής, κ.λ.π) ακόμη και σε κάποιους που δεν ανήκουν  στην διαχείρισή του (Ιτς Καλέ).

Πρόκειται για παρεμβάσεις που σχετίζονται με την καθαριότητα των χώρων,  τη συντήρηση του πράσινου τους και των υφιστάμενων κατασκευών τους (παγκάκια,  στέγαστρα, φωτιστικά κ.λ.π), όπως και την πλήρη ανακατασκευή και πιστοποίηση των παιδικών χαρών που υπάρχουν εντός των χώρων αυτών. Ειδικότερα για τις παιδικές χαρές  πρέπει να αναφερθεί ότι η ανάπλασή τους είναι ενταγμένη σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη για όλη την έκταση του Δήμου Ιωαννιτών και αφορά όλες τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις. 

    Η προαναφερόμενη διαδικασία ανέδειξε μία σειρά προβλήματα για τον τρόπο παρέμβασης στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης γενικότερα,  όπως και άλλα που  σχετίζονται  με τη συντήρηση των έργων και των κτιρίων του Δήμου. Η επίλυσή τους  απαιτεί διαχρονικές και συνεχείς παρεμβάσεις όπως και την αντιμετώπιση των παθογενειών που αφορούν τη συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου. Τα κυριότερα θέματα που εντοπίστηκαν συνοψίζονται στα παρακάτω:

• Τον συντονισμό των Διευθύνσεων του Δήμου αλλά και των Τμημάτων τους ώστε να καθορίζονται επακριβώς, να δρομολογούνται και να ολοκληρώνονται σε προκαθορισμένα χρονικά όρια όλες οι προτεινόμενες δράσεις.

• Τον έγκαιρο προγραμματισμό και συντονισμό των διαδικασιών για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών ή ανταλλακτικών που απαιτούνται για τη συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων.

• Τον έγκαιρο καθορισμό εκείνων των παρεμβάσεων για τους χώρους αυτούς που απαιτούν τη σύνταξη ολοκληρωμένων τεχνικών μελετών.

• Τον  προγραμματισμό της συνεχούς και συντονισμένης καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων όπως και την προστασία τους από βανδαλισμούς.

Στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών συμβάλλει καθοριστικά η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης αιτημάτων Novovile,  που έθεσε στην διάθεση των δημοτών ο Δήμος Ιωαννιτών  που διευκολύνει την καταγραφή και επίλυση τους και η οποία ήδη λειτουργεί με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Το πιο σημαντικό όμως για την αναζωογόνηση των κοινόχρηστων χώρων είναι η συμμετοχή των πολιτών, που μπορούν είτε  ατομικά  είτε μέσω των συλλόγων και  φορέων τους να “υιοθετήσουν” συγκεκριμένους χώρους.  Συμμετέχοντας σε δράσεις καθαρισμού αυτών των χώρων αλλά και καταγραφής και κοινοποίησης των προβλημάτων τους διατυπώνοντας προτάσεις για την ανάπλαση και την συντήρησή τους ενισχύουν καθοριστικά την γενικότερη προσπάθεια για την βελτίωση των συνθηκών ζωής στον Δήμο μας.

Με  την ενεργή συμμετοχή των δημοτών θα καταγραφούν και θα επιλυθούν σοβαρά προβλήματα διαχείρισης, ανάπλασης και προστασίας των κοινόχρηστων χώρων, ώστε να μετατραπούν σε χώρους “ζωτικής σημασίας” για την πόλη μας.

 

• Ο Βασίλειος Ζωγράφος είναι Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ιωαννιτών

 

OAED

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου