Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 11:17
Τελευταία Ενημέρωση: 11 Ιουνίου 2015
Ήπειρος

Έξυπνη εξειδίκευση στη μετα- επιδοτήσεων εποχή

Off

Τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Ηπείρου στο νέο ΕΣΠΑ, αλλά και τις ιδιαιτερότητες που έχει το νέο πρόγραμμα για το 2014 – 2020 παρουσίασε η Αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων Τατιάνα  Καλογιάννη, στην ημερίδα που έγινε χτες το μεσημέρι  με τίτλο: «Πιλοτική δράση για την ανάπτυξη καινοτόμων έργων στον τομέα Υγείας Ευεξίας στην Ήπειρο».
Σύμφωνα με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας, οι εξειδικευμένοι στόχοι και τομείς, στους οποίους είναι επιβεβλημένο να εστιαστούν οι κάθε είδους επενδύσεις, ώστε να είναι ταχύρυθμη και αισθητή η βελτίωση των στοιχείων και των συνιστωσών της τοπικής οικονομίας, είναι:
• Πρωτογενής τομέας και Αγροβιοδιατροφικός τομέας 
• Βιομηχανία της εμπειρίας για τον τουρισμό & πολιτισμό (Δημιουργική βιομηχανία)
• Νέα Επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με τους ερευνητικούς & ακαδημαϊκούς φορείς της περιοχής (ΑΕΙ – ΤΕΙ – κλπ) 
• Υγεία (ιατρικός τουρισμός) & Ευεξία (ιαματικός τουρισμός).
Στόχευσή μας, τόνισε η κ. Καλογιάννη είναι η μετάβαση σε μία μετα- επιδοτήσεων εποχή όπου είναι αναγκαία η μόχλευση της πρωτοβουλίας σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, η οποία:
– θα ενισχύσει την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, 
– θα προσδώσει προστιθέμενη αξία σε προϊόντα και υπηρεσίες και 
– θα υλοποιήσει το όραμα για μια ευέλικτη, πολυσυλλεκτική και εξωστρεφή οικονομία με διακριτή τοπική ταυτότητα και προοπτική αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης.
Για πρώτη φορά, ανέφερε η κ. Καλογιάννη, στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζει την «αιρεσιμότητα» (προϋπόθεση – προαπαιτούμενο) της στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» για την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των κρατών – μελών & των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Δηλαδή, τα, προς χρηματοδότηση, έργα και δράσεις πρέπει να εντάσσονται σε έναν συνολικό σχεδιασμό για κάθε Περιφέρεια που να διέπεται από τις αρχές της συμπληρωματικότητας και του μη κατακερματισμού των έργων και των χρηματοδοτήσεων. Ο όρος της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» είναι, άλλωστε, γνωστός και ως «growthsterity» (growth + austerity = ανάπτυξη + λιτότητα) και εκφράζει την οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με τις συνετές δαπάνες», όπως είπε.
Η στρατηγική της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» προϋποθέτει την επικέντρωση των διαρθρωτικών ταμείων σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων, αυτών δηλαδή με το υψηλότερο αναπτυξιακό δυναμικό για κάθε περιοχή εφαρμογής. Και αυτό, γιατί στόχος της είναι να μετασχηματίσει οικονομίες προς δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και πιο ανταγωνιστικές και να προωθήσει τη διαδικασία της «ανακάλυψης της επιχειρηματικότητας», σημείωσε.
Οι «έξυπνες» επιλογές, η ενθάρρυνση δηλαδή μιας οικονομικής ανάπτυξης βασισμένης στην γνώση και την καινοτομία, δεν σχετίζονται μόνο με την έρευνα. Συνδέονται, επίσης, με την εξερεύνηση και άλλων μορφών καινοτομίας, όπως: κοινωνική καινοτομία, οργανωτική καινοτομία, καινοτομία σε επίπεδο marketing και οργάνωσης και νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
Οι «έξυπνες» επιλογές, όμως, που σχετίζονται με την έρευνα, πρέπει  να έχουν στόχο, τελικό αποδέκτη και άμεσο αντίκτυπο στην επιχειρηματικότητα της περιοχής- στόχο και να προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της. 
Διότι, δεν είναι όλες οι επενδύσεις στην έρευνα και την τεχνολογία εξίσου αποτελεσματικές σε επίπεδο αναπτυξιακών αποτελεσμάτων, προκειμένου να ξεπεραστεί η ύφεση και να προκύψει η ανάκαμψη, υπογράμμισε η κ. Καλογιάννη και κατέληξε: 
Ο τόπος έχει ανάγκη γόνιμης συνεργασίας. Οι καιροί και οι συνθήκες επιβάλλουν αυστηρή εναρμόνιση με τα οριζόμενα στον περιφερειακό και κεντρικό σχεδιασμό και τιθασευμένο οικονομικό προγραμματισμό για έργα: με τεχνική αρτιότητα, ωφέλιμα και λειτουργικά στην κοινωνία, στο σωστό χρόνο.

ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου