Επικαιρότητα

Πράσινο φως για δύο Υδροηλεκτρικά

Off

H Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας που συνεδρίασε χτες, γνωμοδότησε θετικά επί των φακέλων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των έργων:

1.  Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 63.000  ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Φτέρη», Τ.Κ. Καρβουναρίου, Δήμου Σουλίου,  ΠΕ Θεσπρωτίας.  

2.«Υφιστάμενη μονάδα παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος, με διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Τ.Κ. 

Κορώνης της Δ.Ε. Φαναρίου του Δ. Πάργας. 

3. «Αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων, στη  «Λιμνοπούλα» Ιωαννίνων.  

4. Οριοθέτηση- Διευθέτηση ρέματος 5ηςΠολεοδομικής Ενότητας, Δ.Ε. Ηγουμενίτσας

5. «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο, ρέματος Ζορίκα, ισχύος 1,435  MW, στο Τ.Κ. Γρεβενετίου, Δ.Ε. Ανατολικού Ζαγορίου, Δ. Ζαγορίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».  

6. «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο, ποταμού Βάρδα, ισχύος 1,12  MW, στο Τ.Κ. Γρεβενετίου, Δ.Ε. Ανατολικού Ζαγορίου, Δ. Ζαγορίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».  

7.«Πτηνοσφαγείο –τυποποιητήριο κρέατος, με υδρογεώτρηση, εγκατεστημένο στη θέση «ΜΠΙΕΤΙ» της Τ.Κ. Κατσικάς, Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων.  

8. «Υφιστάμενη πτηνοτροφική μονάδα, δυναμικότητας 30.000 (αύξηση  δυναμικότητας από 15.000 πτηνά πάχυνσης σε 30.000 πτηνά), με υδρογεώτρηση, εγκατεστημένη και λειτουργούσα στη θέση «Σάδια ή Φτελιάδα» της Τ.Κ. Ανέζας, Δ. Αρταίων,  

9.   «Λατομείο μαρμάρων στη θέση «Ζουρλοκώστα» της Τ.Κ. Κληματιάς, Δ.Ε. Ευρυμενών, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων,».  

Related Posts

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου