Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 01:34
Τελευταία Ενημέρωση: 04 Οκτωβρίου 2021
Επικαιρότητα

Η Αποκεντρωμένη ακύρωσε τη διακήρυξη του ΑΣΔΑ

Off

Ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η απόφαση του ΔΣ του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Αποβλήτων στην Ήπειρο, για τη δημοπράτηση και τους όρους της διακήρυξης για την ανάθεση υπηρεσίας της δοκιμαστικής λειτουργία των ΣΜΑ στην Ήπειρο και πλέον το μόνο βέβαιο, είναι πως ανοίγει ο ασκός του Αιόλου για ραγδαίες εξελίξεις στη διαχείριση των αποβλήτων σε περιφερειακό επίπεδο, με την νέα καθυστέρηση στην λειτουργία των ΣΜΑ να τη χρεώνεται αποκλειστικά η διοίκηση του Συνδέσμου.

Η απόφαση με ημερομηνία 4 Οκτωβρίου αναρτήθηκε το πρωί της Δευτέρας στη «Διαύγεια» και δικαιώνει απόλυτα τις ενστάσεις που διατύπωσε δημοσίως ο πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, περί όρων που δε διασφαλίζουν τον ανταγωνισμό, αντιθέτως, πρόκειται για «φωτογραφικούς» όρους, όπως χαρακτηριστικά είχε αναφέρει.

Το υπόμνημα που είχε αποστείλει η εταιρεία έπαιξε καθοριστικό ρόλο και ειδικότερα στο σημείο που από την αρχή είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον όσων ασχολήθηκαν, αφού η πρόβλεψη στους όρους της διακήρυξης, επί ποινής αποκλεισμού μάλιστα, για γενικό κύκλο εργασιών των ενδιαφερομένων να μετέχουν στον διαγωνισμό, που θα πρέπει να είναι ίσος ή ανώτερος από το 200% του ετήσιου προϋπολογισμού της υπηρεσίας, θεωρήθηκε από την Αποκεντρωμένη που άσκησε τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης, «υπερβολικά αυστηρή, δυσανάλογη και παραβιάζουσα την αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων διαγωνιζομένων καθώς και του υγιούς και βιώσιμου ανταγωνισμού», αναφέρεται στην απόφαση που συνεχίζει ως εξής : «…δε δύναται να θεωρηθεί ότι με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αύξηση του ανταγωνισμού, αλλά αντιθέτως η κατά αυτόν τον τρόπο προσπάθεια ενδεχομένως από τον αναθέτοντα φορέα της διασφάλισης της ποιότητας των υπό ανάθεση υπηρεσιών που αποτελούν και το σκοπό της προκείμενης σύμβασης αποκλείει επιχειρήσεις, που δύνανται και είναι ικανές να ανταποκριθούν στο αντικείμενο της εν λόγω συμβάσεως».

Έτσι, η Αποκεντρωμένη καταλήγει στην απόφασή της, ότι η διακήρυξη θα πρέπει να ακυρωθεί στο σύνολό της, για παράβαση του νόμου, όπως αναφέρει, δίνοντας τη δυνατότητα, όπως προβλέπεται άλλωστε, στην Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Αποβλήτων, να ασκήσει προσφυγή εντός τριάντα ημερών στην Επιτροπή του άρθρου 152.

Η επόμενη μέρα

Με την απόφαση της Αποκεντρωμένης, δημιουργείται μείζον ουσιαστικό και ηθικό ζήτημα. Το πρώτο έχει να κάνει με την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στην Ήπειρο, που πλέον με τεράστια και αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης του Συνδέσμου καθυστερεί χαρακτηριστικά, αφού η διακήρυξη ακυρώθηκε για δεύτερη φορά, μέσα σε λίγους μήνες, για λόγους μη τήρησης της νομιμότητας. Όποια κι αν είναι η επιλογή του ΔΣ είτε ασκήσει προσφυγή είτε επιλέξει, να δημοπρατήσει εκ νέου την υπηρεσία, με νέους όρους στον διαγωνισμό, το βέβαιο είναι, ότι μιλάμε για μία πολύμηνη καθυστέρηση, επομένως για ένα επιπλέον συνεχιζόμενο κόστος, με το οποίο θα επιβαρύνονται οι δήμοι, άρα και οι πολίτες της Ηπείρου.

Το ηθικό ζήτημα έγκειται στο ότι το ΔΣ του Συνδέσμου επέλεξε να ακολουθήσει τον δρόμο της σύγκρουσης και με συνοπτικές διαδικασίες, αγνοώντας στην πράξη τις αιτιάσεις και τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν εντός του Συνδέσμου, από μέλη του, όπως από τους δήμους Ιωαννιτών και Ζίτσας, έχει πλέον την αποκλειστική ευθύνη για το τεράστιο φιάσκο της δημοπράτησης και την ευθύνη αυτή θα πρέπει να την αναλάβει το συντομότερο και κυρίως με τον πιο ουσιαστικό τρόπο.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί, ότι επί της ουσίας, στην απόφαση της Αποκεντρωμένης δεν εξετάστηκαν τα άλλα ζητήματα που τέθηκαν ως προβληματισμοί το τελευταίο διάστημα και από τον περιφερειάρχη Αλ. Καχριμάνη, κάτι που (προφανώς) θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν στη διαδικασία της νέας δημοπράτησης, αφού αν αυτό δε γίνει, τότε ενδέχεται να υπάρξει και νέα ακύρωση, επομένως νέα καθυστέρηση στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.

Με ενδιαφέρον αναμένεται η επίσημη τοποθέτηση του ΔΣ του Συνδέσμου επί της απόφασης της Αποκεντρωμένης, προφανώς αφού η απόφαση κοινοποιηθεί στον Σύνδεσμο.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Related Posts

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου