Χωρίς κατηγορία

Έργα με βάρος στην καθημερινότητα

Off

Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοίνωσε χτες τη δημοπράτηση ενός ακόμη σημαντικού έργου, το οποίο επικεντρώνεται αποκλειστικά στη βελτίωση των υποδομών των Δημοτικών του Ενοτήτων. 
Πρόκειται για το έργο με τίτλο «Βελτίωση – Συντήρηση Υποδομών Δήμου Ιωαννιτών» προϋπολογισμού 600.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΤΑ.
Αφορά μικρότερα και μεγαλύτερα έργα σε περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έθεσαν τα τοπικά συμβούλια και μελετήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών. 
Πρόκειται κυρίως για έργα οδοποιίας και παρεμβάσεων σε δημόσιους χώρους, που στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών της καθημερινότητας των κατοίκων. 
Να σημειωθεί ότι στη δημοπράτηση του έργου υπήρξε μια σχετική καθυστέρηση, καθώς οι προτεραιότητες που είχαν αρχικά τεθεί από τις τοπικές κοινωνίες και μελετήθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου, διαφοροποιήθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις, εξαιτίας των νέων επιτακτικών αναγκών που δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Δεκεμβρίου 2014 και του Φεβρουαρίου 2015.
Έτσι χρειάστηκε να επανακαθοριστούν οι προτεραιότητες και να μελετηθούν εξ αρχής από τις υπηρεσίες οι παρεμβάσεις που ήταν αναγκαίο να προχωρήσουν με τα νέα δεδομένα, γεγονός που επέφερε καθυστέρηση στη δημοπράτηση του έργου. 
 Παράλληλα υπήρξε στάση αναμονής τον τελευταίο μήνα για τη δημοπράτηση και του  συγκεκριμένου, αλλά και άλλων έργων του Δήμου Ιωαννιτών που ήταν έτοιμα προς δημοπράτηση, μέχρις ότου επιλυθεί  το πρόβλημα με τις εγγυητικές επιστολές που προκάλεσε ο έλεγχος κεφαλαίων στις Τράπεζες.
Όπως τονίζει η Δημοτική Αρχή, με την υλοποίηση του έργου των 600.000 ευρώ, αναμένεται να αντιμετωπιστούν αρκετά από τα χρονίζοντα ζητήματα που αφορούν στις υποδομές των Δημοτικών Ενοτήτων.

 

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου