Χωρίς κατηγορία

Πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες και πώς εξυπηρετούνται οι πολίτες

Off

Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού, καθορίστηκαν με απoφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Βασίλη Μιχελάκη, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που εκδίδονται από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργεία, ΕΟΔΥ) και κατ΄εφαρμογή των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα μέτρα ασφάλειας τα οποία τηρούνται και πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα τόσο από τους εργαζόμενους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όσο και από τους πολίτες που προσέρχονται στις υπηρεσίες της, αφορούν πρωτίστως στην είσοδο του κοινού σε όλες τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα, έως και τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου και ώρα 06:00, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ 1α/Γ.Π. οικ. 69136/2021 (ΦΕΚ 5138/Β/05-11-2021) ισχύουν τα κάτωθι :

1. Οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν κανονικά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ως δημόσια υπηρεσία.

2. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση αλλά και όχι αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

3. Η είσοδος του κοινού στις υπηρεσίες, γίνεται υποχρεωτικά με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή τη βεβαίωση αρνητικού τεστ για κορωνοϊό όπως PCR (μοριακό) εντός των τελευταίων 72 ωρών ή Rapid-Test εντός του τελευταίου 48ωρου.

4. Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από τα νόμιμα αποδεικτικά ταυτοπροσωπίας.

5. Στις υπηρεσίες υποδοχής κοινού, η αναμονή γίνεται με τις προβλεπόμενες αποστάσεις από πολίτη σε πολίτη και η προώθησή τους κατά μόνας.

6. Στα μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού, είναι η χρήση προστατευτικής μάσκας από όλο το προσωπικό των υπηρεσιών και του κοινού καθώς και η χρήση απολυμαντικών σκευασμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι, από την 1η Μαΐου 2020 έχει τεθεί σε λειτουργία εφαρμογή μέσω του διαδικτυακού τόπου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, παρέχοντας τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να κλείνει ραντεβού μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας «Ζητήστε ραντεβού».

Η διαδικασία υποβολής του σχετικού αιτήματος γίνεται με απλό τρόπο και περιλαμβάνει την καταχώρηση των στοιχείων του πολίτη, την υπηρεσία που επιθυμεί να επισκεφτεί, την επιθυμητή ημέρα και ώρα καθώς και το λόγο της αυτοπρόσωπης εξυπηρέτησης στο χώρο της συγκεκριμένης υπηρεσίας ενδιαφέροντός του. Η διαδικτυακή διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι : http://www. apdhp-dm.gov.gr

Στην ιστοσελίδα ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ή φορέας μπορεί να ενημερώνεται για όλους τους αριθμούς τηλεφώνων και τα e-mails επικοινωνίας κάθε υπηρεσίας και υπαλλήλου καθώς και για τις διοικητικές δομές του φορέα.

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου