Επικαιρότητα, Χωρίς κατηγορία

Αντιπαράθεση για τον ΣΜΑ Πρέβεζας

Off

Η περιφερειακή παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης θέτει θέμα με ανακοίνωσή της για νέα «παράταση στο διαγωνισμό για τον εξοπλισμό των Σταθμών Μεταφόρτωσης Ηπείρου». Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων:

«Μέχρι τώρα οι παρατάσεις στην παραλαβή του εξοπλισμού δίνονταν επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Γ. Καραϊσκάκη και πάνω που τελείωσε, η Περιφερειακή Αρχή ανακάλυψε ότι δεν μπορεί να τοποθετήσει τα μηχανήματα στην Πρέβεζα και πρέπει να φτιαχτεί καινούριος ΣΜΑ. Και ανέλαβε ο ΦΟΔΣΑ να τον φτιάξει χωρίς την χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ με την οποία έγιναν οι υπόλοιποι ΣΜΑ».

Η Περιφερειακή Αρχή απαντά με δική της ανακοίνωση ότι «Όπως προκύπτει από την Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφηκε στις 24.11.2015 μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και των τεσσάρων (4) τότε Αναγκαστικών Συνδέσμων, οι Σύνδεσμοι, -στη θέση των οποίων υπεισήλθε ο ΑΣΔΣΑ ΔΕ ΠΗ, ανέθεσαν- λόγω έλλειψης τεχνικής και διαχειριστικής επάρκειας, (όπως επί λέξει αναφέρεται στην Προγραμματική), και η Περιφέρεια Ηπείρου ανέλαβε την κατασκευή επτά (7) ΣΜΑ και την προμήθεια εξοπλισμού για οκτώ (8) ΣΜΑ. Την κατασκευή του ΣΜΑ Πρέβεζας, οι Σύνδεσμοι δεν την πρότειναν για ένταξη στην Προγραμματική».

Και προσθέτει ακόμα μεταξύ άλλων:

« Η Περιφέρεια Ηπείρου- να το επαναλάβουμε-  έχει αποπερατώσει προ πολλού τους επτά (7) ΣΜΑ που ανέλαβε να κατασκευάσει. Ο ΑΣΔΣΑ, όπως ενημέρωσε εγγράφως, μετά από σχετικό αίτημα της Περιφέρειας Ηπείρου, βρίσκεται ακόμα στο διαγωνιστικό στάδιο για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ΣΜΑ Πρέβεζας, για λόγους που η Περιφέρεια αγνοεί. Από τα δεδομένα που παραθέτει στο έγγραφό του προκύπτει ότι έως 30 Απριλίου 2022 θα έχει αποπερατώσει την κατασκευή αυτού του ΣΜΑ. Αυτός είναι και ο λόγος που η Περιφέρεια μετέθεσε τον χρόνο παραλαβής του εξοπλισμού του έως την ημερομηνία αυτή».

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου