Εκδηλώσεις

Κάλεσμα στο 10ο Διεπιστημονικό Συνέδριο του ΜΕΚΔΕ

Off

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) και το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. συνεχίζουν τη συστηματική προσπάθεια για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών και απομονωμένων περιοχών.

Σε συνεργασία και με το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., στις 22 – 24 Σεπτεμβρίου του 2022, διοργανώνουν το 10ο Συνέδριο με θέμα «Έρευνα και δράσεις για την αναγέννηση των ορεινών και απομονωμένων περιοχών». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο.

Το 10ο συνέδριο στοχεύει στην εκ νέου προβολή των δυνατοτήτων για την αναγέννηση των ορεινών και απομονωμένων περιοχών, μέσω της παρουσίασης τόσο σχετικών ερευνητικών αποτελεσμάτων, όσο και δράσεων που μπορεί να λειτουργήσουν ως υπόδειγμα μια αναγεννητικής πορείας.  Παράλληλα, στοχεύει στην ωρίμανση των βασικών προϋποθέσεων, ώστε οι ιδέες να μπορούν να μετατραπούν σε πράξεις. Για παράδειγμα, μια χρόνια έλλειψη της χώρας μας, μιας χώρας κατ’ εξοχήν ορεινής, είναι η ύπαρξη ισχυρών θεσμών που να μπορούν να αντιπροσωπεύουν την ορεινή και απομονωμένη Ελλάδα, που θα  κάνουν τη φωνή της να ακουστεί δυνατά.  Η κοινωνία των πολιτών στις ορεινές περιοχές, οι ορεινοί δήμοι, η επιστημονική κοινότητα, οι σχετικοί θεσμοί του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να βρουν τον δρόμο της κοινής προσπάθειας και της συνεργασίας. Η διαμόρφωση στοχευμένης πολιτικής για τις ορεινές περιοχές – ένα δρόμο που ακολούθησαν, εδώ και δεκαετίες, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν σήμερα αναπτυγμένες ορεινές περιοχές – πρέπει να αποτελεί κοινό στρατηγικό στόχο. Στο πλαίσιο του 10ου συνεδρίου, θα επιχειρηθεί να καθοριστούν τα απαραίτητα βήματα προς τη χάραξη αυτής της πολιτικής, χωρίς την οποία η αναγέννηση των ορεινών περιοχών θα συναντά διαρκώς εμπόδια, ορατά και, κυρίως, αόρατα.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι:

•Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά (φυσικά και κοινωνικά) των ορεινών και απομονωμένων περιοχών

•Ορεινές περιοχές και υγειονομική κρίση

•Δυνατότητες προσέλκυσης νέων κατοίκων στις ορεινές περιοχές

•Πολιτική για τις ορεινές περιοχές: Διεθνή παραδείγματα και ελληνική εμπειρία

•Τηλεργασία, τηλεκπαίδευση, τηλεϊατρική: δυνατότητες και περιορισμοί για τις ορεινές και απομονωμένες περιοχές

•Επιχειρηματικότητα στις ορεινές και απομονωμένες περιοχές

•Αποτίμηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενίσχυσης των ορεινών και απομονωμένων περιοχών

•Ελλείμματα και προκλήσεις του χωροταξικού σχεδιασμού στις ορεινές περιοχές

•Ανάδειξη και προστασία φυσικού περιβάλλοντος

•Ανάδειξη και προστασία υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

•Ενέργεια και ορεινές περιοχές

•Νέες τεχνολογίες και ορεινές και απομονωμένες περιοχές

•Παιδεία, έρευνα και τεχνολογία για τις ορεινές και απομονωμένες περιοχές

Σημαντικές ημερομηνίες

•Υποβολή περιλήψεων: 14 Ιανουαρίου

•Αξιολόγηση περιλήψεων και αποδοχή: 18 Φεβρουαρίου

•Υποβολή τελικού κειμένου: 27 Μαΐου

•Αξιολόγηση τελικών κειμένων και αποδοχή: 24 Ιουνίου

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο, να συμπληρώσουν τη συνημμένη φόρμα και να τη στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kvas@survey.ntua.gr

Για κάθε σχετική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου:

Κ. Βασίλη-Βασιλείου, Ε.ΔΙ.Π. Ε.Μ.Π., τηλ. 210 7722769, fax: 210 7722594, email: kvas@survey.ntua.gr,

Ε. Μιχαηλίδου, Ε.Τ.Ε.Π. Ε.Μ.Π., Υπ. Δρ. Ε.Μ.Π., τηλ. 210 7723482, email: elmich@central.ntua.gr,

και Α. Γεροντέλη, Ε.Τ.Ε.Π. Ε.Μ.Π., τηλ. 210 7723944, email: ageron@central.ntua.gr.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. http://mirc.ntua.gr και τον δικτυακό τόπο του Συνεδρίου https://mirc. ntua.gr/el/conference2022/about.

Related Posts

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου