Επικαιρότητα

Κατεύθυνση για διά ζώσης εξεταστική

Off

Τα σημαντικά θέματα που τρέχουν για τη λειτουργία του ιδρύματος συζήτησε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε έκτακτη συνεδρίαση την Τρίτη.

Ως προς την διεξαγωγή των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου, «λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις συνθήκες εξάπλωσης της πανδημίας και των μεταλλάξεών της και θεωρώντας ότι τα μέτρα στα Πανεπιστήμια θέτουν το πρόταγμα της προστασίας της δημόσιας υγείας», κατέληξε στο εξής πλαίσιο:

– Οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου θα διεξαχθούν δια ζώσης, ακολουθώντας όλους τους προβλεπόμενους κανόνες υγειονομικής ασφάλειας, διατηρώντας ευελιξία, εφόσον οι συνθήκες επιδεινωθούν ή κριθεί απαραίτητο, μετά από τεκμηρίωση και έγκριση της Συγκλήτου, να διεξαχθούν με πιο ασφαλείς τρόπους ή εξ’ αποστάσεως.

– Η εξεταστική περίοδος δύναται να επεκταθεί κατά μία εβδομάδα, εφόσον τα Τμήματα το αποφασίσουν.

– Για όσους φοιτητές καταστεί αδύνατη η συμμετοχή στις εξετάσεις, λόγω νόσησης και καραντίνας, τα Τμήματα να λάβουν μέριμνα, ώστε να δοθεί συμπληρωματική εξεταστική περίοδος με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, αφού ληφθεί υπόψη το ισχύον πλαίσιο από τους διδάσκοντες.

– Οι φοιτητές, που θα νοσήσουν, δύνανται να επανέλθουν στο Πανεπιστήμιο επτά ημέρες μετά την αρχική διάγνωση και μόνο μετά από αρνητικό rapid test.

– Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επαναφέρει το πάγιο αίτημά του προς το Υπουργείο Παιδείας καθώς και το Υπουργείο Υγείας, ώστε με τη συνεργασία του ΕΟΔΥ, να προσφέρεται η δυνατότητα διενέργειας ελέγχων Covid-19 στους φοιτητές, καθηγητές και διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου δύο φορές την εβδομάδα, με παράλληλη δωρεάν διάθεση self tests για τους φοιτητές.

Κόστος ενέργειας

Η Σύγκλητος ζητά επιπλέον και την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος της ενίσχυσης του τακτικού προϋπολογισμού, ώστε να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και προμήθειας πετρελαίου, που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τον τρέχοντα προϋπολογισμό.

Υποστελέχωση

Επίσης, ζητά να αναπληρωθούν άμεσα όλες οι κενές θέσεις μελών ΔΕΠ για το 2020 και το 2021, σύμφωνα με το νόμο 4610/7-5-2019, άρθρο 65. Οι διατεθείσες 17 πιστώσεις καλύπτουν μόνο μέρος κενών, που προκύπτουν από τις συνταξιοδοτήσεις του 2020, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στο διδακτικό έργο, όπως σημειώνεται στην απόφαση.

Τέλος, η Σύγκλητος επισημαίνει τη δραματική υποστελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών. Αναγνωρίζει ότι σημαντικό μέρος των διοικητικών αναγκών καλύπτεται  από ελαστικές  σχέσεις εργασίας και θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι με συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου, ασκούν έργο διοικητικό πάσης φύσεως, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ως εκ τούτου, ζητεί τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων και πιο συγκεκριμένα τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου στο Πανεπιστήμιο μέσω νομοθετικής ρύθμισης.

ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

Related Posts

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου