Επικαιρότητα

Ολοκληρωμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην πόλη

Off

Ένα μεγαλύτερο παράθυρο στο μέλλον της βιώσιμης μετακίνησης αναζητά ο Δήμος Ιωαννιτών βάζοντας μπροστά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων στην πόλη. Στόχος είναι η ενοποίηση των ποδηλατοδρόμων που έχουν κατασκευαστεί την τελευταία δεκαετία στην πόλη με όσους κατασκευάζονται αυτήν την περίοδο και η πρόσθεση νέων διαδρομών που θα προσφέρουν ολοκληρωμένες διαδρομές.

Για το σκοπό αυτό η Οικονομική Επιτροπή που συνεδρίασε την Τρίτη, προχώρησε στον καθορισμό της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης για τη μελέτη ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των πολιτών στον σχεδιασμό ενσωμάτωσης του ποδηλάτου στην καθημερινή ζωή της πόλης.

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι ο σχεδιασμός ενός δικτύου ποδηλατοδρόμων που θα καλύπτει την έκταση του Δήμου και θα μπορεί να υλοποιηθεί τμηματικά τα επόμενα χρόνια. Όπως σημειώνεται από τον Δήμο:

Οι λύσεις που θα δοθούν για το ποδήλατο θα έχουν ως επί μέρους στόχους την αναβάθμιση του αστικού ιστού

− την αναβάθμιση του κυκλοφοριακού δικτύου της πόλης, που θα συμβάλλει θετικά στην ασφάλεια των πολιτών

− τη βιώσιμη επίλυση της αστικής κυκλοφορίας,

− την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών

− την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στις περιοχές κατοικίας της πόλης και στο κέντρο της.

− τη βελτίωση της προσπελασιμότητας του Πανεπιστημίου.

Αναβάθμιση δρόμων

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών κατά τα άλλα προχώρησε και στην έγκριση των μελετών και των όρων δημοπράτησης για δύο έργα.

Ενέκρινε τη μελέτη, κατασκευή και τους όρους δημοπράτησης του έργου αναβάθμισης του οδικού δικτύου στις περιοχές Μαρμάρων, Σταυρακίου και Νεοχωρόπουλου.  Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 400 χιλιάδων ευρώ και θα εκτελεστούν εργασίες στα Μάρμαρα, στα Κάτω Μάρμαρα, στα Καρδαμίτσια, στο Σταυράκι και στο Νεοχωρόπουλο.

Στα κάτω Μάρμαρα θα εκτελεστούν εργασίες στην οδό Αγ. Όρους.

Στα Καρδαμίτσια θα εκτελεστούν εργασίες στην οδό Κοροτζή.

Στο Νεοχωρόπουλο θα εκτελεστούν εργασίες στην οδό Λίνας Τσαλδάρη.

Στο Σταυράκι θα εκτελεστούν εργασίες στις οδούς Αθ. Διάκου και Ρήγα Φεραίου.

Στα Μάρμαρα θα εκτελεστούν εργασίες σε ανώνυμη οδό της κοινότητας.

Βελτιώσεις

στο παραλίμνιο

Το δεύτερο έργο με προϋπολογισμό 280 χιλιάδων ευρώ περιλαμβάνει αναπλάσεις στην παραλίμνια ζώνη από την περιοχή της Γαριβάλδη ως και τον Μώλο.

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις στο πλαίσιο του έργου είναι:

– Εφαρμογή σταθερής λωρίδας κυκλοφορίας, πλάτους 3,25 μέτρων, ανά κατεύθυνση

– Διαμόρφωση πεζοδρομίου μεταβλητού πλάτους, όπου θα διασφαλίζεται η ελεύθερη εμποδίων όδευση πεζών, πλάτους τουλάχιστον 2,05 μέτρων.

– Διαμόρφωση θέσεων προσωρινής στάθμευσης σε θέσεις που θα καθορισθούν κατά την κατασκευή του έργου

– Διαβάσεις πεζών τουλάχιστον 2,50 μέτρων.

– Κατασκευή όδευσης τυφλών εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών.

Του ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

Related Posts

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου