Επικαιρότητα

Διασχίζοντας με το ποδήλατο την «Ιόνια διαδρομή»

Off

Ένα μεγάλο δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην παραλιακή ζώνη της Πρέβεζας σχεδιάζει η Περιφέρεια Ηπείρου που είναι έτοιμη να καταθέσει την πρότασή της ύψους 9 εκατ. ευρώ, υπό τον τίτλο «Ιόνια Διαδρομή.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την  υποβολή πρόταση ένταξης του έργου «Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων (Ιόνια διαδρομή) Π.Ε. Πρέβεζας» συνολικού προϋπολογισμού 9.000.000,00 € στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Το έργο συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή που συνεδρίασε την Πέμπτη και πήρε αποφάσεις μεταξύ άλλων και για έργα αποκατάστασης ζημιών και βελτίωσης του οδικού δικτύου στην Ήπειρο.

Πιο συγκεκριμένα:

  Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα των διαγωνισμών για τα έργα:

• «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 124.000  €. Ανάδοχος Ι. Καλλίας & ΣΙΑ Ο.Ε.

• «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής ορεινής Πρέβεζας», προϋπολογισμού 111.600 €.  Ανάδοχος  ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ.

Επίσης αναδείχτηκε ο  προσωρινός ανάδοχος (Κ. Κωσταβασίλης & ΣΙΑ Ο.Ε.) για το έργο κατασκευής  «Ειδικής γέφυρας σύνδεσης Αμμουδιάς – Βαλανιδοράχης» Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 705.000.

  Εγκρίθηκαν οι διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων:

•Κατασκευή ζώνης στράγγισης και ανακούφισης για την αποφυγή κατολίσθησης επί της 3ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 186.000 €.

•Έργα αντιστηρίξεων, ασφαλτοστρώσεων, καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευής νέων, σήμανσης και ασφάλειας στην Ε.Ο. Αρχάγγελος – Νεράιδα Π.Ε. Πρέβεζας,  προϋπολογισμού € 212.281,59.

•Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης μετά από θεομηνίες με την κατασκευή αναβαθμών περιοχής Καταρράκτη Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 248.000  €.

•Αποκατάσταση πρόσβασης οδικού δικτύου από Ε.Ο. προς περιοχή Αράχθου Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 50.000 

*Έργα Πολιτισμού

Η επιτροπή έλαβε επίσης αποφάσεις για τρία έργα στον τομέα Πολιτισμού και συγκεκριμένα:

– Ανέδειξε τον οριστικό ανάδοχο (Π. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.) του έργου: Εργασίες επισκευής Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βλαχάτανου Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού € 88.000.

– Ενέκρινε τη δημοπράτηση των έργων:

• Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου», προϋπολογισμού € 150.000.

• «Επισκευή Ι.Ν. Προφήτη Ηλία  Καρδαμιτσίων», προϋπολογισμού € 55.000.

Μεταφορά υπολείμματος

Η Οικονομική Επιτροπή. ενέκρινε τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μεταφορά του υπολείμματος από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας  ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικού προϋπολογισμού 347.200 ευρώ.

Related Posts

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου