Επικαιρότητα

Ανάγκη για επιπλέον ποσά στα επενδυτικά σχέδια

Off

Την αύξηση του ποσού που προορίζεται για επενδυτικά σχέδια ζητά το Επιμελητήριο Ιωαννίνων από το Υπουργείο Ανάπτυξης ώστε να χρηματοδοτηθούν όλες οι θετικά εγκεκριμένες προτάσεις.

Όπως αναφέρει επιστολή του προέδρου Δ. Δημητρίου, «σύμφωνα με τις πληροφορίες του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων φαίνεται να εντοπίζεται πρόβλημα στον 5ο Κύκλο ΜΜΕ του 4399 όπου οι υποβολές των επενδυτικών σχεδίων ξεπέρασαν κατά πολύ τον προϋπολογισμό του εν λόγω Κύκλου «Προϋπολογισμός κύκλου  400.000,00 εκ. ευρώ».

Θεωρώντας ότι οι επενδύσεις είναι ο εθνικός μας στόχος είναι σημαντικό και για εμάς, η αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων προς όφελος της ανάπτυξης.

Σε συνέχεια της ενημέρωσης σας και της αγωνίας μας και για την περιοχή μας σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχουν αποσταλεί από έγκυρες πηγές, οι θετικά εγκεκριμένες προτάσεις (που έχουν αξιολογηθεί θετικά από τον Αξιολογητή του Υπουργείου – ΕΜΠΑ) που μένουν εκτός νόμου ανέρχονται ήδη στα 100 εκ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη). Να σημειωθεί ότι δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμα οι προτάσεις όλων των Περιφερειών όπου σημαίνει, ότι το παραπάνω ποσό αναμένεται να φθάσει τα 200 εκ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη).

Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι προκύπτει υπερβάλλουσα ζήτηση (υποβολές θετικά αξιολογημένες) η οποία ανέρχεται στο ποσό  των 200 εκ. ευρώ.

Συνεπώς προκύπτει ότι, 200 εκ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) θετικά αξιολογημένα επενδυτικά σχέδια τα οποία θα μείνουν εκτός Αναπτυξιακού Νόμου. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι τα παραπάνω ποσά αναφέρονται στα ποσά της Δημόσιας δαπάνης (Επιχορήγηση κ.α.)  που σημαίνει ότι το πραγματικό κόστος των επενδύσεων αυτών συμπεριλαμβανομένης και της Ιδιωτικής Συμμετοχής (Δάνειο ή και Ίδια Κεφάλαια) προσεγγίζει το 0,5 δισ. ευρώ».

Και καταλήγει η επιστολή:

«Συμπερασματικά να σημειώσουμε ότι, 0,5 δισ. ευρώ Ιδιωτικών επενδύσεων θετικά αξιολογημένες από τους καλύτερα πιστοποιημένους αξιολογητές του Υπουργείου Ανάπτυξης θα μείνουν στο αρχείο.

Αν οι πληροφορίες μας και οι τα στοιχεία που σας παραθέτουμε δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, θεωρούμε ότι άμεσα κρίνεται επιτακτική η ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου κύκλου από 400 εκ. ευρώ σε 600 εκ. ευρώ (αύξηση Δημόσιας δαπάνης κατά 200 εκ. ευρώ).

Επιπροσθέτως καταλήγοντας να σημειώσουμε ότι ενδεικτικά για την Ήπειρο, ο προϋπολογισμός των θετικά αξιολογημένων προτάσεων υπολογίζεται σε 40.000.000€ περίπου, ενώ το διαθέσιμο ποσό είναι 19.800.000€. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι επιχειρήσεις του κλάδου της πτηνοτροφίας (πτηνών πάχυνσης), οι οποίες ενώ εντάσσονται για πρώτη φορά στον συγκεκριμένο Αναπτυξιακό Νόμο  μετά μάλιστα  από αίτημα δεκαετιών, κινδυνεύουν να τεθούν εκτός, αν δεν υπάρξει αύξηση του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου κύκλου».

Related Posts

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου