Χωρίς κατηγορία

Η μεταφορά του υπολείμματός είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας

Off

Η μεταφορά του υπολείμματός είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Περιφέρειας.

Η Περιφέρεια ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι  δημοσιεύτηκε η απόφαση  706/2022 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή του ΦΟΔΣΑ «και επιβεβαιώνεται η αποκλειστική  αρμοδιότητα της Περιφέρειας Ηπείρου για τη μεταφορά του υπολείμματος από  τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) στους ΧΥΤΥ» όπως επισημαίνει.

«Στην πολυσέλιδη (50 σελίδων) απόφαση, δίνονται απαντήσεις,  με πλήρη αιτιολογία και επί ζητημάτων που είχαν τεθεί στο δημόσιο διάλογο, δικαιώνοντας πλήρως την Περιφέρεια Ηπείρου  σε ο, τι  αφορά την υποχρέωσή της να τηρήσει απαρέγκλιτα τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει με τη Σύμβαση Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την κατασκευή και λειτουργία του Εργοστασίου Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων» τονίζει και προσθέτει ότι μεταξύ άλλων από το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίθηκε και αποφασίστηκε ότι.

«1. Η Προγραμματική Σύμβαση, με την οποία οι πρώην Αναγκαστικοί Σύνδεσμοι -στη θέση των οποίων έχει υπεισέλθει ο ΦΟΔΣΑ- μεταβίβασαν στην Περιφέρεια τις αρμοδιότητές τους για την υλοποίηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου  έχει διάρκεια 27 χρόνια, αρχής γενομένης από 21.7.2017, όση και η διάρκεια του έργου ΣΔΙΤ, και είναι δεσμευτική για τον ΦΟΔΣΑ.

2) Η νομιμότητα της Προγραμματικής  Σύμβασης δεν θίγεται από την πρόσφατη μεταβολή της νομοθεσίας, απορριπτομένου σχετικού ισχυρισμού του ΦΟΔΣΑ. Στην απόφαση διατυπώνεται δε ρητά ότι:  «Εξάλλου, στις Περιφέρειες ανατέθηκαν αρμοδιότητες περιφερειακού σχεδιασμού σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων».

3) Η Περιφέρεια έχει την αρμοδιότητα να καθορίζει το ύψος, να βεβαιώνει και να εισπράττει από τους δήμους τα τέλη ή τις ετήσιες εισφορές, περιλαμβανομένου και του κόστους μεταφοράς του υπολείμματος. (Υπενθυμίζεται ότι παρά ταύτα, η Περιφέρεια εξασφαλίζει για το σκοπό αυτό πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ώστε να μην επιβαρύνονται οι δημότες).

4) Ενέργειες του ΦΟΔΣΑ να αναθέτει αυτός τη μεταφορά του υπολείμματος «δεν αποκλείεται, …  να εμπίπτουν στην έννοια της αντισυμβατικής κατά την προγραμματική σύμβαση συμπεριφοράς και να επιφέρουν τις οικείες έννομες συνέπειες ή να συνιστούν ενέργειες εξ αιτίας των οποίων προκαλείται παραβίαση της σύμβασης σύμπραξης από την Περιφέρεια Ηπείρου, από τις οποίες, ο προσφεύγων [ΦΟΔΣΑ] οφείλει να απέχει»,

5) Τέλος επί λέξει το Ε.Σ. έκρινε ότι: «Η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν επαφίεται σε μονομερείς ενέργειες του προσφεύγοντος [ΦΟΔΣΑ], ούτε προβλέφθηκε ότι έκαστος ή από κοινού οι συμβληθέντες σύνδεσμοι διαχείρισης αποβλήτων, συνακόλουθα και ο καθολικός διάδοχός τους [ΦΟΔΣΑ], μπορούν να υπαναχωρούν από την προγραμματική σύμβαση».

Related Posts

Powerd By  

Ιδιοκτητης- νομιμος εκπροσωπος -
Δ/ντης- Δ/ντης συνταξης- διαχειριστης-
δικαιουχος domain name:
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΕΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ι. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 8 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
tel 2651032055
mail ele@ele.gr

ΑΦΜ 047685050
ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ