Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 09:41
Τελευταία Ενημέρωση: 30 Σεπτεμβρίου 2015
Επικαιρότητα

Στροφή προς τον πολιτικό γάμο

Off

Η μείωση των γεννήσεων και η αύξηση των θανάτων το 2014 είναι το πιο χαρακτηριστικό δημογραφικό μέγεθος της χώρας που καταγράφει η Ελληνική Στατιστική Αρχή αξιοποιώντας στοιχεία από τα ληξιαρχεία των δήμων, στα οποία δηλώνονται οι γεννήσεις, οι θάνατοι, οι γάμοι και τα σύμφωνα συμβίωσης,
Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι οι  πολιτικοί γάμοι ήταν περισσότεροι σε σχέση με τους θρησκευτικούς, ενώ πολύ μεγάλη αύξηση παρουσίασαν τα σύμφωνα συμβίωσης τα τελευταία χρόνια. 
Η φυσική μεταβολή του πληθυσμού το 2014, η διαφορά των θανάτων από τις γεννήσεις ζώντων, χωρίς συνυπολογισμό της μετανάστευσης, παρουσίασε μείωση του πληθυσμού κατά 21.592 άτομα. Αναλυτικά τα στοιχεία:
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ: Πιο αναλυτικά, οι γεννήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 92.148 άτομα (47.383 αγόρια και 44.765 κορίτσια), παρουσιάζοντας μείωση 2,1% σε σχέση με το 2013, που είχαν ανέλθει σε 94.134 άτομα (48.430 αγόρια και 45.704 κορίτσια). 
Σχετικά με την υπηκοότητα της μητέρας, καταγράφηκαν 79.975 γεννήσεις από Ελληνίδες (ποσοστό 86,8%) και 12.173 από αλλοδαπές (ποσοστό 13,2%). Τα στοιχεία για το 2013 ήταν 80.940 (ποσοστό 86%) από Ελληνίδες μητέρες και 13.194 (ποσοστό 14%) από αλλοδαπές.
Η μέση ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση ήταν 31 έτη, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2013, όταν η αντίστοιχη μέση ηλικία ήταν 30,9 έτη. Οι γεννήσεις εκτός γάμου, σε απόλυτους αριθμούς, παρουσίασαν αύξηση 13,1% και ανήλθαν σε 7.165 (ποσοστό 7,8% επί του συνόλου των γεννήσεων) από 6.337 (ποσοστό 6,7% επί του συνόλου των γεννήσεων) που ήταν το 2013.
ΘΑΝΑΤΟΙ: Οι θάνατοι παρουσίασαν αύξηση 1,7% και ανήλθαν σε 113.740, (58.132 άντρες και 55.608 γυναίκες) έναντι 111.794 (57.627 άντρες και 54.167 γυναίκες) το 2013. Η μέση ηλικία κατά τον θάνατο ανήλθε στα 75,5 έτη για τους άνδρες και στα 81,2 έτη για τις γυναίκες, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2013 όταν για τους άνδρες ήταν 75,2 έτη και για τις γυναίκες ήταν 80,8 έτη. Ο δείκτης βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) από 3,69 το 2013, έφτασε το 3,75 το 2014. Ο δείκτης νεογνικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας μικρότερης των 28 ημερών ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) έμεινε στο 2,63 όσο και το 2013 και ο δείκτης περιγεννητικής θνησιμότητας (γεννήσεις νεκρών και θάνατοι βρεφών ηλικίας μικρότερης της μιας εβδομάδας ανά 1.000 γεννήσεις) μειώθηκε στο 5,66 από 5,79 το 2013. Σε σύνολο 346 θανάτων βρεφών, τα 77 είχαν ηλικία μικρότερη της 1 ημέρας και τα 242 μικρότερη του 1 μηνός.
ΓΑΜΟΙ:  Οι γάμοι ανήλθαν σε 53.105 έναντι 51.373 το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4%. 
Οι πολιτικοί γάμοι ήταν περισσότεροι σε σχέση με τους θρησκευτικούς, αφού σε σύνολο 53.105 γάμων, οι θρησκευτικοί ήταν 26.190 και οι πολιτικοί 26.915. Η μέση ηλικία των γυναικών κατά τον πρώτο γάμο ήταν 30,2 έτη ενώ το 2013 ήταν 29,9 έτη. Η μέση ηλικία των ανδρών για το 2014 ήταν 32,9 έτη ενώ το 2013 ήταν 32,7 έτη. 
Τα σύμφωνα συμβίωσης αυξήθηκαν κατά 170,7% σε σχέση με το 2014. Για τη χρονική περίοδο από το 2009 (πρώτο έτος εφαρμογής τους) έως το 2014, τα σύμφωνα συμβίωσης ανήλθαν κατ' έτος σε 161, 180, 185, 314, 581 και 1.573 αντίστοιχα. Καταγράφηκαν συνολικά 2.994 σύμφωνα συμβίωσης στο σύνολο της χώρας.

Στην Ήπειρο
Στην Ήπειρο τώρα, όπως φαίνεται και από τους πίνακες, 2514 ήταν οι γεννήσεις και οι θάνατοι 3708. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη οι γεννήσεις ήταν περισσότερες. Τέλος, τα Σύμφωνα συμβίωσης από το 2009 ως το 2014 στην Ήπειρο ήταν 43.

Επιμέλεια ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου