Τελευταία Νέα

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023 09:40
Τελευταία Ενημέρωση: 04 Αυγούστου 2022
Επικαιρότητα

Απαιτείται ολιστική παρέμβαση για το οικοσύστημα της λίμνης

Off

Τα μέτρα, τον σχεδιασμό και τις παρεμβάσεις που προτίθεται να υλοποιήσει το επόμενο διάστημα για την αειφορική άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων, με συμβατό τρόπο προς τη διατήρηση του οικοσυστήματος, παραθέτει ο Γ. Αμυράς στην απάντησή του σε Ερώτηση της Ελληνικής Λύσης, για τα προβλήματα με την επάρκεια νερού στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και ειδικότερα σε σχέση με το υδάτινο δυναμικό της λίμνης Παμβώτιδας.

Στην απάντησή του ο υφ. Περιβάλλοντος κ. Αμυράς αφού κάνει μία εκτενή αναφορά στο ιστορικό παλαιότερων ενεργειών για την προστασία του υδάτινου δυναμικού της λίμνης και του οικοσυστήματος, παραθέτει αναλυτικά τον σχεδιασμό που προτίθεται να υλοποιήσει το υπουργείο σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς της αυτοδιοίκησης και τον ΟΦΥΠΕΚΑ, σημειώνοντας, ότι απαιτείται μία ολιστική προσέγγιση για την αποκατάσταση του διαταραγμένου οικοσυστήματος της λίμνης.

Σύντομα θα εκδοθεί το ΠΔ της Παμβώτιδας και παράλληλα για πολλά αό τα προτεινόμενα έργα του «Προγράμματος Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων» θα γίνει προσπάθεια να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Αναφορά γίνεται ακόμη στην εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τεκμηρίωση πρότασης καθορισμού της οικολογικής στάθμης της Λίμνης Παμβώτιδας».

Στόχος της μελέτης είναι ο καθορισμός της οικολογικής στάθμης και της διακύμανσης αυτής, με σκοπό αφενός τη διατήρηση του οικοσυστήματος και των οικοσυστημικών υπηρεσιών (π.χ. άρδευσης, αλιείας κ.λπ.) της λίμνης και αφετέρου την αναγνώριση των αναγκών για την κατάλληλη διαχείριση της υδροπεριόδου της λίμνης. Το έργο προβλέπει τη σύνταξη διαχειριστικής μελέτης για την ορθή λειτουργία του υδατοφράγματος Περάματος και θα αντιμετωπίζει το θέμα της ισορροπίας του οικοσυστήματος της λίμνης Παμβώτιδας σε σχέση με την αντλούμενη ποσότητα υδάτων κατά τις θερινές περιόδους.

Με σκοπό τον φυσικό εμπλουτισμό και την αναζωογόνηση της λίμνης, τα έργα τα οποία θα υποστηρίξει το ΥΠΕΝ θα έχουν ως στόχο αφενός την αποκατάσταση της επικοινωνίας των πηγών (Σεντινίκου, Αμφιθέας και Ντραμπάτοβας) με τη λίμνη Παμβώτιδα και αφετέρου την εκπόνηση ειδικής μελέτης για τη δυνατότητα και σκοπιμότητα εμπλουτισμού της λίμνης με είδη ψαριών, τα οποία κρίνονται αποδεκτά για το οικοσύστημα με βάση τεκμηριωμένες προτάσεις των επιστημόνων. Με τις παραπάνω παρεμβάσεις θα επιτευχθεί ο εμπλουτισμός της λίμνης με τα νερά των πηγών τα οποία σήμερα δεν τροφοδοτούν τη λίμνη, όπως επίσης θα σταματήσουν οι ανεξέλεγκτοι και παράνομοι εμπλουτισμοί της λίμνης με ψάρια εμπορικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι επιβαρύνουν σημαντικά το διαταραγμένο οικοσύστημα της λίμνης.

Πρωτοβουλίες για την

ορθολογική χρήση της άρδευσης

Το περιβαλλοντικό κόστος, το οποίο προκαλεί στην λίμνη Παμβώτιδα η συνεχής και ανεξέλεγκτη απόληψη νερού κυρίως για την άρδευση των καλλιεργειών, είναι μεγάλο. Η ανεξέλεγκτη άρδευση οδηγεί αφενός στην υπερβολική χρήση νερού και αφετέρου σε αυξημένη εισροή ρυπαντικού φορτίου από τις αγροτικές καλλιέργειες.

«Το ΥΠΕΝ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, θα στηρίξει πρωτοβουλίες για την εφαρμογή μέτρων, όπως: α) κοστολόγηση και τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδατος β) τοποθέτηση υδρομετρητών στο σύνολο των χρηστών του αρδευτικού δικτύου, χρήση καρτών άρδευσης και θέσπιση μηχανισμού παρακολούθησης των ποσοτήτων της άρδευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος, ώστε να γίνεται σωστή διαχείριση του αντλούμενου νερού από τη λίμνη και τις αποστραγγιστικές τάφρους, γ) καταγραφή των απολήψεων για άρδευση, δ) ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γεωργών, ε) προώθηση της άρδευσης με σταγόνες (πότισμα στάγδην) κ.λπ.  Το ΥΠΕΝ επιδιώκει την αειφορική άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας, με τρόπο όμως συμβατό με την διατήρηση του οικοσυστήματος.

Οι πολιτικές, τις οποίες προγραμματίζει να εφαρμόσει στο τομέα αυτό, έχουν ως στόχο την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον δράσεων και προγραμμάτων με σκοπό τη μείωση της ανεξέλεγκτης άρδευσης που οδηγεί στην υπεράντληση και αλόγιστη χρήση νερού, τη μείωση της χρήσης λιπασμάτων, και τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης απόθεσης των κτηνο/ πτηνοτροφικών αποβλήτων στις γεωργικές εκτάσεις».

Related Posts

Powerd By  

Ιδιοκτητης- νομιμος εκπροσωπος -
Δ/ντης- Δ/ντης συνταξης- διαχειριστης-
δικαιουχος domain name:
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΕΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ι. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 8 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
tel 2651032055
mail ele@ele.gr

ΑΦΜ 047685050
ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ