Επικαιρότητα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θετικές γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος

Off

Θετικές γνωμοδοτήσεις έδωσε στη συνεδρίασή της την Τετάρτη, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου, για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων διαφόρων έργων.

Ειδικότερα, η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για τις Μ.Π.Ε. των έργων:

– «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αύξησης δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 28.800 σε 48.400 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Πρωτόπαππα, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» (ομόφωνη γνωμοδότηση)

– «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αύξησης δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας, από 10.000 σε 36.210 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στην Δ.Ε. Ζίτσας, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» (ομόφωνη γνωμοδότηση)

– «Υφιστάμενο πτηνοσφαγείο, δυναμικότητας 900 πτηνών/hr ή 7.200 πτηνών/day ή δυναμικότητας ζώντος βάρους σφαγίων 15,50 th/day, εγκατεστημένο στη θέση «Κούτσουρα ή Μετζετιές» της Τ.Κ. Ανέζας του Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου» (ομόφωνη γνωμοδότηση)

– «Κτιριακή επέκταση με αύξηση δυναμικότητας χοιροτροφικής μονάδας από 160 σε 300 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους, με υδρογεώτρηση, στη 2 θέση «Μπάστρες» της Τ.Κ. Αμμοτόπου, Δ.Ε. Ξηροβουνίου, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου» (ομόφωνη γνωμοδότηση)

-«Λατομείο μαρμάρων στη θέση «Κούτελος» της Τ.Κ. Κληματιάς, Δ.Ε. Ευρυμενών, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» (κατά πλειοψηφία)

– «Τοπογραφική Αποτύπωση, μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και Πολεοδομική Μελέτη επέκτασης οικισμού Μεσοποτάμου Δ.E. Φαναρίου», στο Δήμο Πάργας, Νομού Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου» (ομόφωνη γνωμοδότηση).

Related Posts

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου