Ήπειρος

Πρωτοπόρα έρευνα με βάση το Πανεπιστήμιο

Off

Τη συμμετοχή του σε ένα πρωτοριακό ερευνητικό έργο που εξασφάλισε μεγάλη χρηματοδότηση από την ΕΕ, ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) για τη Έρευνα και τη Καινοτομία, έκρινε θετικά το ερευνητικό έργο «GLIOMARK: Validation of blood-brain-barrier permeability as a glioma biomarker by means of the radiotracer 99mTc-tetrofosmin and single-photon emission computer tomography» και ενέκρινε συνολική χρηματοδότηση 4,7 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 4 χρόνια. 
Πρόκειται για ένα από τα λίγα εγκεκριμένα έργα τέτοιου τύπου πανευρωπαϊκά και το μόνο στον τομέα της Πυρηνικής Ιατρικής. Το έργο θα υλοποιηθεί από την κοινοπραξία δύο μικρομεσαίων εταιρειών (proACTINA SA από την Ελλάδα και ConsulTech Technologieberatung GmbH από τη Γερμανία) και περιλαμβάνει 10 διακριτά πακέτα εργασίας που επικεντρώνονται στις δύο κλινικές μελέτες (Φάση 2 και 3) οι οποίες θα λάβουν χώρα σε επιλεγμένα νοσοκομεία της ευρωπαϊκής επικράτειας. 
 Βασίζεται στην πρωτοπόρο έρευνα του Πυρηνικού Ιατρού καθηγητή Ανδρέα Φωτόπουλου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την Ιατρική Σχολή και των συνεργατών του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων την τελευταία δεκαετία πάνω στον τομέα της απεικόνισης εγκεφαλικών βλαβών. 
Όταν το έργο ολοκληρωθεί, θα είναι διαθέσιμο στην αγορά  ένα από τα λίγα διαγνωστικά προϊόντα για τους εγκεφαλικούς όγκους (γλοιώματα), το οποίο σε συνδυασμό με την διαγνωστική τεχνική Πυρηνικής Ιατρικής SPECT θα προσφέρει στην ιατρική κοινότητα ένα αξιόπιστο διαγνωστικό εργαλείο με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο GLIOMARK μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://cordis.europa.eu/project/rcn/198240_en.html καθώς και στην ιστοσελίδα του έργου http://www.gliomark.eu.

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου