Ήπειρος

Μείωση των αντικειμενικών κατά 50%

Off

Ο Δήμος Ζαγορίου με απόφασή του πρότεινε τη μείωση των αντικειμενικών αξιών στο Ζαγόρι  κατά 50% και κατά μεγαλύτερο ακόμα ποσοστό στα μαρτυρικά χωριά με βάση τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν στην απόφαση αυτή. Επιχειρηματολογώντας για την κατάθεση προτάσεων και απόψεων στην επιτροπή του άρθρου Ν. 1249/1982 σχετικά με την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και μετά από συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, αναφέρει:
 «Οι αντικειμενικές αξίες, όπως προσδιορίστηκαν πρόσφατα, είναι κατά πολύ υψηλότερες από τις πραγματικές. Δεν συνυπολογίσθηκαν στοιχεία όπως η παλαιότητα της πλειονότητας των ακινήτων, το πολλαπλάσιο κόστος  διατήρησης, συντήρησης, επισκευής και ανακαίνισης, σε σύγκριση με το αντίστοιχο κόστος των συμβατικών κτιρίων και οι ελλείψεις σε υποδομές.
Παρόλο που σε όλους τους οικισμούς στο Ζαγόρι τίθενται αυστηροί ή και αυστηρότατοι περιορισμοί στη δόμηση με το ΠΔ Ζαγορίου, σχεδόν όλοι είναι παραδοσιακοί, κάποιοι έχουν κηρυχθεί ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ως ιστορικοί τόποι και παρόλο που το Σύνταγμα της Ελλάδος προβλέπει προστασία των παραδοσιακών στοιχείων και αποζημίωση των ιδιοκτητών, ο Αρχαιολογικός Νόμος προβλέπει επιχορήγηση ή και παροχή άλλων οικονομικών κινήτρων στους ιδιοκτήτες κτιρίων που βρίσκονται σε ιστορικούς τόπους ή παραδοσιακά σύνολα, οι επιταγές αυτές δεν αποτυπώνονται στις ισχύουσες, υψηλότατες, αντικειμενικές αξίες και στους επιβληθέντες φόρους». 
Επιπλέον αναφέρει, «δεν συνυπολογίσθηκαν οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στην περιοχή, όπως το πλήθος των κατεστραμμένων μαρτυρικών χωριών, ο ελάχιστος γερασμένος και οικονομικά ανενεργός πληθυσμός, η απουσία κοινωνικής πρόνοιας, υγειονομικής περίθαλψης, δομών εκπαίδευσης, συγκοινωνιακής σύνδεσης και οι υποτυπώδεις τεχνικές υποδομές.»

 

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου