Ήπειρος

Ολοήμερα δημοτικά, 14χρονη εκπαίδευση

Off

Υποχρεωτική βασική εκπαίδευση 14 χρόνων, ολοήμερα δημοτικά σχολεία παντού και αλλαγές στην πρόσβαση στα πανεπιστήμια, είναι μερικές μόνο από τις εξαγγελίες που έκανε χτες ο υπουργός Παιδείας, ανοίγοντας και τον εθνικό διάλογο για την Παιδεία.
Πιο αναλυτικά προανήγγειλε 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, με δύο χρόνια  υποχρεωτική προσχολική αγωγή, αναμόρφωση της ειδικής αγωγής, μέσω συνεκπαίδευσης, καθιέρωση παντού του ολοήμερου δημοτικού σχολείου, αλλαγή της δομής του λυκείου και της πρόσβασης στην ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση, αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα και στο περιεχόμενο σπουδών του Γενικού και του Επαγγελματικού λυκείου, νέο στρατηγικό σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ανασχεδιασμό πανεπιστημίων, σχολών και τμημάτων, δημοκρατική ρύθμιση των μεταπτυχιακών σπουδών κα.
Ο υπουργός Παιδείας, Ν.Φίλης τοποθετούμενος στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, έθεσε το χρονοδιάγραμμα του διαλόγου σύμφωνα με το οποίο, τον Φεβρουάριο θα συνταχθούν προτάσεις από την επιτροπή και τον Μάρτιο οι προτάσεις θα τεθούν σε διαβούλευση και θα συναχθούν συμπεράσματα, ενώ στο τέλος Απριλίου θα συνταχθεί η έκθεση για τις προτεραιότητες των αλλαγών, από την οποία θα προκύψουν και οι νομοθετικές ρυθμίσεις.
«Στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε άλλον έναν κατάλογο αιτημάτων, αλλά να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στη χώρα μας, που θα είναι έργο πνοής» δήλωσε ο κ. Φίλης ενώ στην εισήγησή του στην Επιτροπή, τόνισε ότι ο διάλογος έχει μόνο ένα προαπαιτούμενο, «η μεταρρύθμιση να ξαναποκτήσει την ιστορικά προσδιορισμένη έννοιά της, δηλαδή την ικανοποίηση της δημοκρατικής αξίωσης για ισότητα μέσω και του σχολείου».
Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Αντώνης Λιάκος, στην τοποθέτησή του, ανέφερε ότι το ερώτημα είναι «τι πολίτες θέλουμε, πώς να αναπαράγεται και να αναγεννιέται η κοινωνία στο μέλλον, εν τέλει τι είδους κοινωνία οραματιζόμαστε» καθώς η μεταρρύθμιση της Παιδείας δεν είναι τεχνοκρατικό ζήτημα.
 «Η απελευθέρωση από το ζυγό των εξετάσεων θέτει το κρίσιμο ζήτημα της ριζικής αναδιαμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών στο δημοτικό και στο λύκειο, που θα βάλει στο κέντρο την ενεργοποίηση και έρευνα των μαθητών, την παρατήρηση, την κριτική σκέψη και τις θεματικές προσεγγίσεις, τη βιβλιογραφική αναζήτηση, τις ερευνητικές εργασίες, το διάλογο και το επιχείρημα μέσα στη τάξη, που θα τους απαλλάξει από τον κατακερματισμό των επί μέρους μαθημάτων, θα απαλλάξει από την τυραννία του αναλυτικού προγράμματος, θα επιτρέψει τη συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς», σημείωσε ακόμα για το ζήτημα της εισαγωγής στα πανεπιστήμια.
Η Επιτροπή Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου αποτελείται από 36 μέλη και θα συγκληθούν επιτροπές και ομάδες εργασίας, ενώ ήδη λειτουργεί η πλατφόρμα του εθνικού διαλόγου (http://dialogos.minedu.gov.gr), στην οποία ήδη υπάρχουν 190 εγγραφές και 17 προτάσεις από χρήστες. 

Επιμέλεια ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου