Ήπειρος

Ανοίγει ο δρόμος για τα έργα από το ΕΣΠΑ

Off

Ανοίγει ο δρόμος για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου Ιωαννιτών για τα επόμενα χρόνια και την υποβολή προτάσεων στο νέο ΕΣΠΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, Θανάση Μανταλόβα, έδωσε την έγκριση για να υποβληθούν από το Δήμο Ιωαννιτών για ένταξη δύο πράξεις, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος». Πρόκειται για:
– την εκπόνηση «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιωαννιτών». Η ύπαρξη Σχεδίου, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την χρηματοδότηση όλων των παρεμβάσεων αστικής κινητικότητας που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο δράσεων του νέου ΕΣΠΑ και η υιοθέτηση του στοχεύει στην ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικά φιλικού και ενεργειακά αποδοτικού πολυτροπικού συστήματος μεταφορών στο αστικό κέντρο των Ιωαννίνων.
–  την εκπόνηση «Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) Δήμου Ιωαννιτών». 
Η εκπόνηση και έγκριση του συγκεκριμένου Σχεδίου,  αποτελεί προαπαιτούμενο για την χρηματοδότηση όλων των προτάσεων που θα υποβληθούν στο νέο ΕΣΠΑ και αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρο ανάπτυξη. Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού των αστικών λειτουργιών προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών κέντρων, όπως αυτό των Ιωαννίνων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την Α΄ φάση του «Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ιωαννιτών (Στρατηγικός Σχεδιασμός) 2016-2019.
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, οι Δήμοι έχουν την υποχρέωση της εκπόνησης Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος, που περιέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Ιωαννιτών   έχει ξεκινήσει τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με την εκπόνηση της Α’ φάσης  (Στρατηγικός Σχεδιασμός) που προέκυψε μετά την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης τόσο του Δήμου ως περιοχή όσο και των υπηρεσιών αυτού.
Μετά την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος Ιωαννιτών θα δημοσιοποιήσει το κείμενο και θα το θέσει σε δημόσια διαβούλευση. 

Υπογειοποίηση κάδων
Επίσης, κατόπιν εισήγησης του Αντιδημάρχου Οικονομικών, Θωμά Γιωτίτσα, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διενέργεια ανοιχτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών, για δύο ακόμα  έργα-προμήθειες του Δήμου. Πρόκειται για:
–  την «προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων (υπογειοποίηση κάδων)». Η αντίστοιχη πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2016, είναι 460.000 ευρώ.
– και  την «προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και ασφάλεια των παιδικών χαρών» Η αντίστοιχη πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2016 είναι ύψους περίπου 600.000 ευρώ. Η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να διαθέσει για φέτος ένα πολύ σημαντικό ποσό, ώστε μέσα από το συγκεκριμένο έργο ο Δήμος Ιωαννιτών να προχωρήσουν παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν στην πιστοποίηση ενός πολύ μεγάλου αριθμού παιδικών χαρών (περίπου 45 τον αριθμό) χωροταξικά κατανεμημένων σε όλη την έκταση του Δήμου. 
Σύντομα, σε συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή θα εγκρίνει –όπως απαιτείται- τους όρους, ώστε να προχωρήσουν οι προκηρύξεις για τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς των δύο αυτών σημαντικών έργων για το Δήμο Ιωαννιτών.

Του ΦΙΛΗΜOΝA ΚΑΡΑΜΗΤΣΟY

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου