Επικαιρότητα

Μίγμα- σοκ για την κοινωνική συνοχή

Off

Δραματικά είναι τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για το 2016, για τη  φτώχεια και τις συνθήκες εργασίας στη χώρα.
Το 48% των νοικοκυριών ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και το 20,9% αδυνατεί να καλύψει βασικές ανάγκες- αυτό ποσοστό αυξάνεται στο 43,4% για τους ανέργους. Την ίδια ώρα οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας μειώνονται ποσοστιαία περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα-μέλος της ΕΕ.
Σύμφωνα με την έκθεση η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων αποτελεί βασικό πυλώνα των προγραμμάτων λιτότητας, καθώς λειτουργεί ως θεσμικό εργαλείο υλοποίησης της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης. 
Το 2015 οι επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) επικρατούν σχεδόν καθολικά, αντιπροσωπεύοντας το 94% του συνόλου των συλλογικών συμβάσεων. Σε σύνολο 282 ΣΣΕ, οι 263 είναι επιχειρησιακές, μόνο οι 12 είναι εθνικές, κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές, ενώ 7 είναι τοπικές ομοιοεπαγγελματικές.
Παράλληλα, ο αριθμός των προσλήψεων μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας, που αποκαλούνται και ευέλικτες μορφές απασχόλησης, αυξάνεται διαχρονικά με αντίστοιχη υποχώρηση των προσλήψεων πλήρους απασχόλησης. 
Το 2009, οι προσλήψεις με ευέλικτες μορφές εργασίας αντιστοιχούσαν στο 21% του συνόλου των προσλήψεων, ενώ το 2015 αντιστοιχούν στο 55%. Την περίοδο 2014-2015 οι νέες προσλήψεις με μερική απασχόληση είναι αυξημένες κατά 19,6% και με εκ περιτροπής εργασία κατά 45,6%.
Τα ευρήματα αυτά μας οδηγούν στην εκτίμηση ότι οι ευέλικτες μορφές εργασίας είναι πλέον κύριο χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς εργασίας. Η ευελιξία της αγοράς εργασίας ενισχύεται και επιταχύνεται και από τη μετατροπή των ατομικών συμβάσεων εργασίας από συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης σε συμβάσεις μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας, σημειώνεται χαρακτηριστικά. 
Σύμφωνα με την έκθεση που παρουσιάστηκε χτες,  η κατανομή στους καθαρούς μισθούς των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας έχει ως εξής: κάτω των 800 ευρώ σε ποσοστό 50% (14,5% μέχρι 499 ευρώ, 22% μεταξύ 500-699 ευρώ και 13,5% μεταξύ 700-800 ευρώ), μεταξύ 800- 1.000 ευρώ σε ποσοστό 18,6% και άνω των 1.000 ευρώ σε ποσοστό 15,7% (9,8% μεταξύ 1.000-1.299 ευρώ και 5,9% άνω των 1.300 ευρώ).
Η πτώση της αγοραστικής δύναμης του πραγματικού κατώτατου μισθού στην Ελλάδα, την περίοδο 2010-2015 σημειώνει μείωση κατά 24,7% και κατά 34,3% για τους νέους κάτω των 25 ετών. Η έκθεση έχει αναρτηθεί στο σύνολό της στη σελίδα του Ινστιτούτου www.inegsee.gr.

Επιμέλεια 
ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου