Τελευταία Νέα

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023 09:32
Τελευταία Ενημέρωση: 24 Μαρτίου 2016
Ήπειρος

Τι θα γίνει με τις πολεοδομικές μελέτες σε Σταυράκι, Ολυμπιάδα και Κ. Μάρμαρα

Off

Με πρωτοβουλία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ του Ν. Ιωαννίνων Γιάννη Στέφο κατατέθηκε ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα την Πολεοδόμηση οικισμού Κάτω Μαρμάρων και της νέας επέκτασης Σταυρακίου και Οικισμού Ολυμπιάδος, την οποία συνυπέγραψε και η βουλευτής Μερόπη Τζούφη.
Όπως σημειώνεται, η μελέτη πολεοδόμησης «Νέα επέκταση Σταυρακίου», η «Πολεοδομική μελέτη οικισμού Ολυμπιάδας» και η «Πολεοδομική μελέτη οικισμού Κάτω Μαρμάρων» ανατέθηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων με το Π.Δ. 20-8-1985 και δεν ολοκληρώθηκαν καθώς παρήλθε ο χρόνος ισχύος των μεταβατικών διατάξεων της παραγρ. 6, αρθ. 19 του Ν. 2508/ 1997 (ΦΕΚ 124 Α), ο οποίος για εκκρεμείς διαδικασίες πολεοδομικών μελετών προσδιορίσθηκε από το ΣτΕ στα τέσσερα χρόνια ήτοι μέχρι το 2001 και η πολεοδόμηση των περιοχών αυτών έπρεπε να προβλέπεται από υπερκείμενο σχεδιασμό και δεδομένου ότι βρίσκονται εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) και ως εκ τούτου έπρεπε να προηγηθεί νομοθετική ρύθμιση για την τροποποίηση της ΖΟΕ Ιωαννίνων πριν την έγκριση των ανωτέρω πολεοδομικών μελετών.
Σήμερα, τονίζεται, δεν έχουν ρυθμιστεί νομοθετικά οι πολεοδομήσεις και επεκτάσεις των οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων. Επίσης, δεν προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για εκκρεμείς πολεοδομικές μελέτες που εκπονήθηκαν με τις προϊσχύουσες διατάξεις, και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η συνέχιση και ολοκλήρωση των μελετών αυτών. 
Μετά την έγκριση των στρατηγικών κατευθύνσεων του ρυθμιστικού σχεδίου που θα ενσωματωθούν και θα εγκριθούν με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου, την έγκριση της μελέτης αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. Ιωαννίνων και την έκδοση Υπουργικής απόφασης περί εναρμόνισης των πολεοδομήσεων και επεκτάσεων οριοθετημένων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων με βάση τις διατάξεις του Ν. 4269/2014, πρέπει να γίνει ανάθεση εξ αρχής των ανωτέρω μελετών. 
Όμως οι πολεοδομικές αυτές μελέτες έφτασαν στο τελικό στάδιο και έκτοτε αποτελούσαν οδηγό για την δόμηση και δημιουργία δημοσίων και ιδιωτικών έργων, με αποτέλεσμα να γίνουν αναρίθμητες δικαιοπραξίες και συμβόλαια προσαρμοσμένα στις πολεοδομικές μελέτες, το Υπουργείο Οικονομικών προσδιόρισε υψηλότερες αντικειμενικές αξίες για τις προς ένταξη στο σχέδιο περιοχές και γενικά δημιουργήθηκε μια πάγια κατάσταση από την Πολιτεία ότι οι πολεοδομικές μελέτες είναι τα εν δυνάμει πολεοδομικά σχέδια καθόσον έλαβαν δημοσιότητα και αποτελούσε μια ανακούφιση για την πόλη Ιωαννίνων. Σημειώνεται ότι το αίτημα της άμεσης έγκρισης των εκκρεμών πολεοδομικών μελετών αποτελούσε πάγιο αίτημα του Δήμου, της Περιφέρειας και των δημοτών.
Συνεπώς ερωτάται ο κ. Υπουργός αν πρόκειται να γίνει πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων για τις εκκρεμείς πολεοδομικές μελέτες ώστε να μη απαιτηθούν εκ νέου δαπάνες για επαναπροκήρυξη αυτών.

 

Powerd By  

Ιδιοκτητης- νομιμος εκπροσωπος -
Δ/ντης- Δ/ντης συνταξης- διαχειριστης-
δικαιουχος domain name:
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΕΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ι. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 8 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
tel 2651032055
mail ele@ele.gr

ΑΦΜ 047685050
ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ