• Πολιτισμός

    Ελαφρά αύξηση στην τιμή των βιβλίων το 2021

    Ελαφρά αύξηση στην τιμή των βιβλίων καταγράφηκε το 2021. Τα στοιχεία προέρχονται από την ετήσια Έκθεση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΔΙΠΑΒ) για τη Μέση Τιμή των ελληνικών βιβλίων για το έτος 2021 που ολοκληρώθηκε. Για την προετοιμασία της αποδελτιώθηκαν συνολικά 10.333 βιβλία από τη Βάση Βιβλιογραφικών ∆εδοµένων της…

Powerd By  

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου