• Χωρίς κατηγορία

    12,9 εκατ. για το νέο Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών

    Χρονικό ορίζοντα τριετίας έχει η προοπτική κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στα Ιωάννινα. Η πρόσφατη ειδική τροπολογία του υπ. Ανάπτυξης και η σχετική διάταξη Νόμου στη Βουλή, αποτέλεσε το μεγαλύτερο βήμα για την υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού σχεδίου του ΙΤΕ στα…

  • Επικαιρότητα

    Επανιδρύεται ως ανεξάρτητο το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών

    Το 9ο Ινστιτούτο του, το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ), με έδρα τα Ιωάννινα, επανιδρύει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), έπειτα από ειδική τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ψήφιση σχετικής διάταξης νόμου στη Βουλή, στις 30 Νοεμβρίου. Έως το 2012, το Ινστιτούτο των Ιωαννίνων, με την ονομασία ΙΒΕ,…

Powerd By  

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου