Επικαιρότητα

Διαβεβαιώσεις Πρύτανη για το Βιολογικών Εφαρμογών

Off

Με αφορμή και την ανακοίνωση που υπέβαλε στην Πρυτανεία ομάδα φοιτητών του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, ο Πρύτανης Γεώργιος Δ. Καψάλης με ανακοίνωσή του διαβεβαιώνει «τους ίδιους, αλλά και συνολικά το Τμήμα ότι θα καλύψουμε όλες τις ανάγκες του Τμήματος σε διδακτικό προσωπικό, όπως, άλλωστε, πράξαμε και μέχρι σήμερα. Το Τμήμα θα έχει σύντομα στη διάθεσή του ένα νέο κτίριο με επιστημονικό εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών, γεγονός που είναι βέβαιο ότι θα εκφραστεί τόσο στην εκπαίδευση των φοιτητών όσο και στον ερευνητικό τομέα των μελών του Τμήματος».
Ήδη, όπως αναφέρει, σε πρόσφατη συνεδρίαση της Συγκλήτου, αποφασίστηκε, ύστερα από πρόταση της Πρυτανείας, το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών να βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα κατά την επόμενη κατανομή των νέων θέσεων μελών ΔΕΠ. Παράλληλα, με πρόσφατη ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου, διατέθηκαν στο Τμήμα τέσσερις θέσεις διδακτόρων για διδακτικό έργο, αριθμός που αντιστοιχεί απόλυτα στο αίτημα που υπέβαλε το Τμήμα. Παράλληλα, από τα τέσσερα νέα μέλη ΕΔΙΠ που διορίστηκαν πρόσφατα στο Πανεπιστήμιό μας, το ένα προέρχεται από το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών.
«Είναι γεγονός και το έχουμε θέσει ήδη πολλές φορές ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε μέλη ΔΕΠ σχεδόν σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας, καθώς και ελλείψεις σε άλλες κατηγορίες προσωπικού. Είναι, ωστόσο, επίσης, γεγονός ότι ως διοίκηση κάναμε και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, για να κρατήσουμε όρθιο το Πανεπιστήμιο, κυρίως στους τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας και της φοιτητικής μέριμνας. Στην προσπάθεια αυτή αντιμετωπίζουμε ισότιμα και τα θέματα του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και θα κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν για την επίλυσή τους», καταλήγει.        

 

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου