Ήπειρος

«Πράσινο φως» για μονάδα κομποστοποίηση

Off

Στη συνεδρίαση της Μ. Δευτέρας, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  μεταξύ άλλων ενέκρινε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 1η πρόσκληση του προγράμματος Interreg Ελλάδα –Αλβανία.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η κατασκευή μονάδας Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων αποβλήτων της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ. Η υλοποίηση του έργου θα γίνει με προγραμματική σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ηπείρου, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος.  Όπως ανέφερε στην τοποθέτησή της η Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Τατιάνα Καλογιάννη, "Η συγκεκριμένη μονάδα,  που θα εξυπηρετεί τους Δήμους Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουμέρκων καθώς και το Δήμο Ζηρού από την Π.Ε. Πρέβεζας,  είναι σε προχωρημένο στάδιο διότι έχει εξευρεθεί ο χώρος εγκατάστασης της και επιπλέον έχουν προχωρήσει οι μελέτες αδειοδότησης και εφαρμογής.  Η εγκατάσταση θα έχει δυναμικότητα 4.200 tn/y, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για πιθανή αύξηση των ποσοτήτων αυτών με σκοπό τη συνδιαχείριση λοιπών ρευμάτων αποβλήτων (γεωργικών, υπολείμματα από βιομηχανίες τροφίμων, κλπ.)".
Όπως πρόσθεσε η κ. Καλογιάννη,  ανάλογες μελέτες εκπονούνται και για τις Π.Ε. Πρέβεζας και Θεσπρωτίας, ενώ η μονάδα κομποστοποίησης για την Π.Ε. Ιωαννίνων. είναι ενταγμένη στη μονάδα Α.Σ.Α..  
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ενέκρινε επίσης τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Αρταίων για την εκπόνηση μελέτης για την ανακαίνιση- αναδιαρρύθμιση του κτιρίου του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτας "Σκουφάς"  προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. 
Επίσης εγκρίθηκε η υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων της Περιφέρειας με:
– Ι. Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρέβεζας και  Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση στέγης καθολικού Ιεράς Μονής Αβάσσου», προϋπολογισμού 24.600 ευρώ  
– Δήμο Πωγωνίου για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Αγίας Μαρίνας Δήμου Πωγωνίου, προϋπολογισμού 9.200 ευρώ 
– Δήμο Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για την αποκατάσταση του δικτύου άρδευσης Αηδονοχωρίου» προϋπολογισμού 20.000 ευρώ
–  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση δώματος κτιρίου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 24.600 ευρώ
–  Δήμο Νικολάου Σκουφά για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για την αποστράγγιση περιοχής  Συκιών Δήμου Νικολάου Σκουφά» προϋπολογισμού 17.835 ευρώ
– Δήμο Ζηρού για τρία έργα και συγκριμένα για:  α) «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Μελιανών Δήμου Ζηρού », προϋπολογισμού 24.600 ευρώ € β) «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλαινίου PE Φ/90/16 Atm για το Δήμο Ζηρού», προϋπολογισμού 45.000 ευρώ και γ) «Ύδρευση οικισμού Φανερωμένης Δήμου Ζηρού»,  προϋπολογισμού 24.600 ευρώ. 
Η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά επί των φακέλων Μελετών Περιβαλλοντικών όρων που αφορούν: 
– «Λατομείο ασβεστολιθικών πλακών, στη θέση Ακρινή Τζούμα της Τ.Κ. Πιστιανών του Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας.»Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Φώτιος Φώτης.  
–  «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 40.000 ορνίθων κρεατοπαραγωγής με υδρογεώτρηση [Υπαγωγή στην Οδηγία 2008/1/ΕΚ (IPPC)], η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Βάλτος», της Τ.Κ. Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων».
– Λατομείο σχιστολιθικών πλακών στη θέση Λαιμός Στρούγκας της Τ.Κ.Μάζιας του Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Νικόλαος Γέπης 
– Εγκατάσταση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 26.480 πτηνών πάχυνσης, ήτοι 1061 Ζ, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στην Τ.Κ. Ροδοτοπίου, Δ. Ε Πασσαρώνος , Δήμου Ζίτσας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Γεώργιος Ζώης. 

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου